Oferta docent

Objectius docents

Ciència i Tecnologia dels Aliments

— Formar experts que coneguin la naturalesa dels aliments, les possibles causes del deteriorament i les mesures que tenen a l’abast per processar-los, de manera que se n’allargui la vida útil i se’n millori la seguretat, sense perjudicar-ne el valor nutritiu i sensorial.

— Proporcionar una formació científica i tecnològica sòlida en tots els aspectes bàsics i aplicats dels aliments: composició i propietats, evolució al llarg de totes les etapes, i efectes en l’ésser humà.

— Proporcionar coneixements de l’entorn social i legal en el qual s’han de produir i consumir els aliments, per posar a disposició dels consumidors uns productes adaptats als hàbits de consum actuals, en consonància amb els criteris de sostenibilitat i respecte pel medi ambient i en concordança amb la legislació vigent.

 

Nutrició Humana i Dietètica

— Formar professionals capaços de desenvolupar activitats orientades a l’alimentació de l’individu o de grups d’individus per atendre’n les necessitats fisiològiques o patològiques, tenint en compte els principis de protecció i promoció de la salut, la prevenció de malalties i el tractament dieteticonutricional.

 

Ciències Culinàries i Gastronòmiques

—Formar professionals amb els coneixements en ciències culinàries i gastronòmiques que els permetin comprendre i visionar el fenomen culinari i gastronòmic des d'una perspectiva científica, tecnològica, social, cultural i de gestió empresarial, dotant-los de les competències necessàries per innovar, dissenyar, produir i gestionar serveis culinaris i gastronòmics en els àmbits d'alta cuina, restauració comercial i col·lectiva, indústria alimentària i hoteleria, així com desenvolupar projectes d'investigació i desenvolupament en el camp de les ciències gastronòmiques.

 

Doble titulació en Farmàcia i Nutrició Humana i Dietètica

— La Facultat de Farmàcia ha planificat aquests estudis en sis cursos acadèmics, amb la superació dels quals els estudiants obtenen dos títols. L'existència de matèries comunes permet el disseny d'una distribució temporal dels continguts curriculars que comporta una optimització del temps dedicat a la formació. A més, capacita els estudiants com a professionals experts en medicaments i en l'impacte que aquests tenen sobre la salut i com a professionals que poden desenvolupar activitats orientades a l'alimentació ia la nutrició de les persones o dels col · lectius.

 

Oferta acadèmica impartida al campus de l’Alimentació

Oferta acadèmica vinculada al campus de l’Alimentació

Edifici docent i d’atenció a l’estudiant (Verdaguer)

L’edifici Verdaguer està format per un cos central i dues ales:

— Al cos central hi ha el Punt d’Informació, la Secretaria d’Estudiants i Docència i dues aules amb capacitat per a 60 i 35 persones, amb una gran sala de reunions al costat de cadascuna.

— L’ala esquerra està ocupada per la biblioteca del campus, que inclou una aula d’informàtica amb 22 taules amb ordinadors connectats a la xarxa, els despatxos de l’Observatori de l’Alimentació i els despatxos de les caps d’Estudis dels graus de Ciència i Tecnologia dels Aliments i Nutrició Humana i Dietètica (enllaç a l’ensenyament).

— A l’ala dreta hi ha els despatxos del personal docent, dues àmplies sales de reunions i l’Observatori de l’Estudiant.

A la planta baixa, properament, hi trobareu el bar-restaurant del campus.

 

Departaments amb docència al campus

Campus Virtual

El Campus Virtual de la UB és un entorn d’aprenentatge en línia que dóna suport a la docència presencial i semipresencial i també a l’estudi, centrant l’atenció en el procés d’aprenentatge. La dinàmica es desenvolupa a través d’aules virtuals en què els estudiants poden consultar els continguts de les assignatures, enviar treballs, contactar amb el professorat o amb la resta de companys, i fins i tot accedir a les qualificacions. Així mateix, permet disposar d’un espai comú que facilita el contacte entre els estudiants, utilitzar llistes de distribució, participar en fòrums i xats i fer servir la missatgeria interna. L’estudiant s’hi pot connectar en qualsevol moment, atès que l’entorn funciona les 24 hores del dia.

 

icona Per a més informació, consulteu https://campusvirtual.ub.edu/

  • © Universitat de Barcelona
  • Campus de l’Alimentació de Torribera
  • 934 031 980
  • Contacte