Aules i laboratoris docents

 

Laboratori

El campus de l’Alimentació de Torribera aporta als seus estudiants universitaris les millors condicions ambientals, instal·lacions materials i tecnologies per facilitar al màxim l’aprofitament del temps que dediquen de manera presencial al campus. Igualment, s’ha dotat tots els estudiants de les facilitats tecnològiques habituals per facilitar les condicions personals de formació-aprenentatge mitjançant el Campus Virtual de la UB, així com les facilitats que aporta el Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació. (CRAI).

És en aquest sentit que s’ha reforçat l’existència de diferents espais de relació entre els estudiants (sales de lleure, sales de lectura, menjador de carmanyoles, sales d’ordinadors, bar-restaurant), espais de suport a la participació en el disseny de les activitats del campus (despatx de representants i Observatori de l’Estudiant del campus) i espais per a tutories.

A més, el campus disposa d’un conjunt d’aules docents de tipologies diferents, que van des de la lliçó magistral fins a les aules d’estructura lliure amb grups mitjans i petits, així com aules de seminaris. En l’actualitat, aquestes aules estan repartides en els diferents edificis, per apropar l’aprenentatge a l’aula a altres activitats pròpies dels diferents edificis. Amb la finalitat d’organitzar periòdicament conferències amb experts o personalitats invitades i taules rodones o reunions, a l’edifici de La Masia es disposa de l’aula Les Voltes, amb capacitat per a 200 persones aproximadament i un espai exterior annex d’una gran qualitat, coordinat per la Diputació de Barcelona. Aquest espai polivalent permet fer-hi exposicions i actes amb participació ciutadana, com ara ExpAliments.

Finalment, el projecte aporta un nova manera de valorar la docència experimental als laboratoris i altres espais i sales equipades amb diverses tecnologies que afavoreixen l’obtenció de competències i habilitats pràctiques.

En conjunt, es posen a disposició de l’estudiant uns 8.000 m² d’espais i aules de qualitat per facilitar l’aprenentatge.

Aules docents

Tipus

Edifici

Planta

Nom 
Persones

Aula

Marina

0

Aula A

98,23

85

Aula

Marina

1

Aula B

109,42

85

Aula

La Masia

0

Aula 1

98

85

Sala d'Actes
La Masia
0
Les Voltes
297
150

Aula

La Masia

1

Aula 2

85,2

70

Aula

La Masia

2

Aula 3

102,3

40

Sala seminari

La Masia

2

Aula 5

88,4

35

Aula

Verdaguer

0

Aula 1

64,70

51

Sala seminari

Verdaguer

0

Aula 2

38,18

29

Aula

Sent Sovi

0

Aula 1

43

40

Aula

Sent Sovi

0

Aula 2

43

40

Aula

Sent Sovi

0

Aula 3

87

80

Aula

Sent Sovi

0

Aula 4

87

80

La disponibilitat d’aules de docència al campus de l’Alimentació de Torribera dóna resposta a tota mena de necessitats: sala d’actes, sales de reunions, sales per a seminaris i aules grans, mitjanes i petites. A més, totes les aules estan dotades o tenen possibilitat de tenir ordinador, canó de projecció, Internet, reproductor de DVD, VHS, retroprojector i megafonia.

Aules d’informàtica

Edifici

Planta

Usuaris

Administració

1

47,3

20 + 1

Marina

1

45,95

20 + 1

Verdaguer

0

91,23

28 + 6 + 1

El servei d’aules d’informàtica per als estudiants és a l’edifici de l’Administració (La Masia), a l’edifici de laboratoris docents (Marina) i a l’edifici docent i d’atenció a l’estudiant (Verdaguer). Aquest servei intenta cobrir les necessitats tant dels docents com dels usuaris de tota la comunitat universitària proporcionant els programes més utilitzats per a l’edició de treballs, sortida a Internet amb xarxa d’alta velocitat i possibilitat d’imprimir en alta qualitat a uns preus mòdics.

Altres espais

Tipus

Edifici

Planta

Nom 

Sala de reunió

Marina

0

Sala de tutories 1

22,13

Sala de reunió

Marina

0

Sala de tutories 2

15,78

Sala de reunió

Administració

2

Sala de reunions 1

21,5

Sala de reunió

Administració

2

Sala de reunions 2

30,8

Sala de reunió

Verdaguer

0

Sala de reunions 1

26,46

Sala de reunió

Verdaguer

0

Sala de reunions 2

26,46

Sala d'estudiants

Marina

1

Sala d’estudiants

58,6

Sala d’estudiants

Administració

2

Sala polivalent

66,3

Sala de professors

Marina

2

Sala de professors

65,41

Sala de professors

Marina

2

Sala de reunions

20,38

Sala de professors

Verdaguer

0

Sala de professors 1

24,58

Sala de professors

Verdaguer

0

Sala de professors 2

29,35

Des del campus de l’Alimentació de Torribera s’han creat una sèrie d’espais polivalents pensats per a tota mena de reunions de treball o de descans dels diferents col·lectius de la comunitat universitària. Es tracta d’espais més petits dotats amb els aparells necessaris per a reunions de treball (cobertura Wi-Fi, canó, ordinador...) o eines útils per als espais de descans (nevera, microones...).

Edificis de laboratoris docents

La Universitat de Barcelona posa a disposició dels estudiants dels ensenyaments impartits al campus de l’Alimentació de Torribera un conjunt d’espais per a la formació pràctica.. El model de pràctiques aplicat als ensenyaments del campus fa que l’estudiant, al llarg dels estudis de grau i postgrau, passi per tots els laboratoris especialitzats, amb instrumentació i tècniques adequades per familiaritzar-se amb els diferents aspectes dels programes docents. Aquesta organització integral ha de permetre que l’estudiant obtingui una visió més àmplia i transversal de les matèries que són objecte d’estudi.

 

 

Tipus de laboratoris

 

 
Edifici

Planta

Nom (laboratori o sala)

Masia

0

Sala de cuina

65,3

Marina

0

Bioinformàtica i modelització molecular

64,32

Marina

0

Laboratori de biologia i bioquímica

72,77

Marina

0

Laboratori de microbiologia i parasitologia

82,56

Marina

0

Laboratori de biotecnologia

17,37

Marina

0

Laboratori  d’anàlisi sensorial

50,66

Marina

0

Laboratori de tecnologia del aliments

91,27

Marina

1

Laboratori de nutrició

63,46

Marina

1

Laboratori de química d'aliments

79,98

Marina

1

Laboratori de química 

88,43

Marina

1

Laboratori  d’anàlisi instrumental

62,35

Marina

1

Sala d’informàtica

45,95

Hivernacle

0

Hivernacle 1

280

 

 

 

 

 

  • © Universitat de Barcelona
  • Campus de l’Alimentació de Torribera
  • 934 031 980
  • Contacte