Casos Integrats

Departament d’ Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil de la Escola d’Infermeria de la Universitat de Barcelona (EUI-UB).

Un treball de Innovació Docent a partir de les assignatures del Grau d’ Infermeria impartides per un Equip Docent del Departament d’ Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Materno -Infantil de la Escola d’ Infermeria de la UB.