Convolvulus arvensis L. - BCN-D- 45

Herbari Docent
Nom comú:
Corretjola, corriola, camisola de la Mare de Déu, campanella, campaneta, cruatelles
Familia:
Convolvulàcies
Núm. Herbari:
Localitat:
Mataró.
Recol·lectors:
J. Llistosella
Consulta:
Herbari Docent CRAI Biblioteca de Biologia