• Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • Youtube
  • RSS
Idioma
Actualitat del sector_març’19

THE ROL OF EMOTIONS IN MUSEUM AND CULTURAL EXPERIENCES
El proper mes d’abril, se celebra a Berlin la 3rd International Conference on Audience Research and Development. A la conferència s’explorarà en la recerca més recent sobre les emocions humanes i el paper que tenen en les experiències museístiques i culturals. Els participants tindran l’oportunitat de contribuir i aprendre sobre temes com: creació de sorpreses, meravelles i empatia en els museus i experiències culturals; el paper de les emocions en la participació dels visitants i la satisfacció dels visitants, i l’emoció com a motor de la presa de decisions i el seu potencial de programació i màrqueting.

Més informació sobre la jornada aquí.

CONFERÈNCIA DE LA CULTURA “RETOS Y FUTURO DE LA GESTIÓN CULTURAL”
Aquest mes de març, se celebra a Mérida la IV Conferència de la Cultura “Retos y futuro de la Gestión Cultural”en la que es trobaran professionals de diferents àmbits del sector cultural públic i privat, com les arts plástiques i visuals, arts escèniques, audiovisuals, disseny, llibre, música i patrimoni i està dirigida a totes les persones interessades en temes d’actualitat referits a la Gestió Cultural de l’estat. Aquesta conferència, que està organitzada per la FEAGC, desenvoluparà diferents activitats (conferències, taules rodones, espais de debat, models i experiències de bones pràctiques) al voltant de diferents temàtiques: professionalització i regulación del sector; gestor cultural i igualtat de gènere; necessitats formatives i formació continua; dimensió econòmica i finançament de projectes culturals; processos partipatius i participació; cooperació, creació i innovació.

Més informació sobre la conferència aquí.

EN L’OCUPACIÓ CULTURAL A ESPAÑA TREBALLEN 690.300 PERSONES
Les dades publicades pel Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno Español i obtinguts de l’explotació de l’Encuesta de Población Activa indiquen que, d’una banda hi ha 690.300 persones treballant al sector. D’una altra banda, existeix una major proporcionada d’homes, els treballadors tenen un nivell educatiu superior a la mitjana i dos de cada tres treballadors és assalariat.

Més informació aquí.