Màster universitari en Gestió cultural
Crèdits: 90
Presentació

El Màster universitari en Gestió cultural, que es posa en marxa l’any 2007, forma part del Programa en Gestió cultural de la Universitat de Barcelona. El màster pretén formar professionals qualificats en gestió, administració i mediació cultural, que puguin treballar en llocs d’alta responsabilitat de l’àmbit públic i privat, tant des de projectes generalistes com des dels diversos subsectors culturals: audiovisual, llibre, arts escèniques, música, serveis patrimonials o arts visuals, entre d’altres.

 • Nombre de crèdits ECTS: 90
 • Format docent: Presencial
 • Idioma: Català – 78%; Castellà – 12%; Anglès – 10% (els alumnes poden utilitzar indistintament qualsevol dels tres idiomes, i presentar el projecte final en català, castellà, anglès, francès, italià o portugués)
 • Itineraris: Professional i recerca (amb accés al Doctorat Societat i cultura)
 • Durada: 2 cursos.
 • Preu orientatiu: 27,67€ per crèdit (82€ per a estudiants de fora de la UE i no residents a l’Estat espanyol). Preus del curs 2020-21
 • Requisits acadèmics d’accés: Graduats universitaris.
 • Sortides professionals: Gestor cultural o investigador en l’àmbit de la gestió i les polítiques culturals.
Metodologia
Presencial

Avantatges de la formació presencial:

 • Aprendre dia a dia, de forma evolutiva i compartida amb altres companys de la ma del professorat i dels recursos dinàmics de l’aula
 • Interactuar cara a cara amb professionals acreditats del sector coneixent de primera mà casos de bones pràctiques.
 • Realitzar networking amb companys rebent i compartint un gran nombre d’experiències.
 • Interactuar i projectar en grups, aprenent de manera col·lectiva i confrontant experiències i reflexions diferents de les pròpies.
 • Viure diàriament en una metròpolis cultural cosmopolita, Barcelona, amb una gran programació, dinamisme creatiu i innovador, i molts projectes culturals de referència internacional.

 

Programa

El pla docent del màster disposa d’assignatures obligatòries, amb un global de 50 crèdits, i d’un conjunt d’assignatures optatives de les quals l’estudiant ha de triar un total de 40 crèdits.

 

Assignatures obligatòries

 • Disseny estratègic de projectes culturals
 • Marc econòmic i estructura dels sectors culturals
 • Política cultural
 • Pràctiques de gestió cultural
 • Projecte final de màster
 • Prospectiva i anàlisi de projectes culturals I
 • Prospectiva i anàlisi de projectes culturals II

 

Assignatures optatives

 • Anàlisi de públics i polítiques de programació
 • Aplicacions de la psicologia social a la gestió cultural
 • Bases conceptuals i metodològiques de recerca
 • Ciutats creatives I: models d’intervenció i dinàmiques emprenedores
 • Ciutats creatives II
 • Concepció i disseny de llocs web culturals
 • Conceptualització de la cultura i el patrimoni
 • Control comptable i pressupostari per a gestors culturals
 • Disseny i control d’una producció
 • Dret aplicat a la gestió cultural
 • Estratègies i lògiques d’intervenció cultural local
 • Finançament i captació de recursos
 • Lideratge organitzatiu i gestió de recursos humans
 • Mercat artístic, comunicació i indústries culturals
 • Models internacionals comparats de política cultural
 • Museologia i models d’intervenció patrimonial
 • Participació i animació sociocultural
 • Polítiques de comunicació i màrqueting cultural
 • Polítiques i gestió multicultural
 • Sociologia de la cultura
 • Tècniques de recerca aplicada
 • Turisme cultural
 • Viabilitat econòmica de projectes culturals

 

Veure plans docents

A més, el màster presenta dos itineraris diferents: un de caràcter professional i un programa específic de formació d’investigadors en gestió i polítiques culturals (condueix al programa de doctorat “Societat i cultura” en l’àmbit d’investigació de Gestió de la cultura i el patrimoni). Cadascun d’aquests itineraris presenta unes assignatures especifiques que l’estudiant haurà de cursar en funció de l’itinerari triat.

Veure itinerari professional

Veure itinerari recerca

Llegir més
Llegir menys
Pràctiques professionals

Un aspecte interessant del programa consisteix en la possibilitat de realitzar una estada de pràctiques en una organització cultural. La Universitat de Barcelona, per fer-ho, posa a disposició de les institucions que ho desitgen un model estàndard de conveni de practiques. El coordinador de pràctiques, Tino Carreño, acompanyarà als estudiants en el seu procés individual de recerca de les mateixes. També informarà als alumnes de les possibles pràctiques que arribin al programa.

Històricament, el nostre alumnat ha realitzat pràctiques en diverses organitzacions i projectes culturals i artístics, com són, entre d’altres: Fira Tàrrega, Temporada Alta, Fira Mediterrània, Primavera Sound, Sonar festival, Mercat de Música Viva de Vic, Festival de cinema de Sitges, Filmets, Festival de Cine de Terror de Molins de Rei, Flic Festival, FAdFestival, MACBA, Museu Picasso, CCCB, Experimentem amb l’Art, la Escocesa, Asociación Fondo Guillermo Díaz-Plaja Contestí, l’Auditori, ESMUC, Cases de la Música, ICEC, ICUB, CONCA, Institut d’Estudis Catalans, Instituto Cervantes, Sala Beckett, l’Antic Teatre, El Maldà, Rai, Atrium Viladecans, Mar Gómez cia de dansa, Cia Moveo, La petita Malamaluga, Electrico 28, Cia. Mousiké, El Graner, La Nau Ivanow, La Central del Circ, Tres per Tres, Lapsus, LD Eventos, Fundación Contorno Urbano, Fundación Casa América, La Bonne, Casa Asia, Connectats, Planta 1, Trànsit Projectes, Adhoc Cultura, Focus, Club Tr3sC, Planeta, Penguim Random House…

Perfil professional i graduats del programa

El marc d’actuació del gestor cultural està condicionat per la realitat de la cultura i les seves institucions en cada territori i sector. En especial, en funció del grau d’intervenció governamental -directe o indirecte- en les organitzacions culturals, pel particular desenvolupament de la gestió empresarial privada, per la petita dimensió de molts projectes, o per la gran importància de les relacions interpersonals a l’interior i l’exterior de les organitzacions.

Per donar resposta a aquests reptes, aquest màster dóna lloc a les següents sortides professionals:

 • Directiu, tècnic o administrador de serveis, equipaments i projectes culturals -públics, cívics o empresarials-.
 • Programador i/o productor d’esdeveniments culturals (artístics, humanístics, festius, patrimonials, turisticoculturals…).
 • Gestor cultural territorial.
 • Programador i animador de dinàmiques interculturals i d’activitats socioculturals.
 • Investigador en l’àmbit de la gestió i les polítiques culturals.

Entre els graduats del màster, existeix un gran nombre de professionals amb càrrecs de responsabilitat a diferents equipaments i projectes culturals nacionals i internacionals com són, entre d’altres, Sala Beckett, TekneCultura, Festival Cara B, Ministerio de Cultura del Perú, Cia La petita malumaluga, Festival Internacional de Música de Canarias, l’Alternativa Fest, Bissap Consulting, Universidad de los Hemisferios de Quito, Galeria Joan Gaspar, ARTSY, Grupo Planeta, Festival Imaginaria: Festival de Títeres e Imagen en Movimiento, Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, Fira Mediterrània de Manresa, Interacció, Sala Hiroshima, Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya, Centro Cultural Esukal Etxea, L’Auditori de Barcelona, Barris en dansa, Cercle de Cultura, Festival Píndoles, Residencia de Estudiantes de Madrid, La Casa Elizalde, Associació de Professionals de Circ de Catalunya, Fàbrica de Creació Fabra i Coats, TR3SC, L’Espectacleria, CCCB, Antic Teatre, IberCamera, Festival Schubertíada Vilabertran, Penguin Random House Grupo Editorial.

Coordinació i professorat
Montserrat Pareja

Coordinadora acadèmica del Màster universitari en Gestió cultural.

Professora de les assignatures: Prospectiva i anàlisi de projectes culturals I; Prospectiva i anàlisi de projectes culturals II; Ciutats creatives: models d’intervenció i dinàmiques emprenedores; Ciutats creatives II.

Departament d’Economia de la Universitat de Barcelona.

Lluís Bonet Agustí

Director del Programa de Gestió Cultural  de la UB.

Professor de les assignatures: Prospectiva i anàlisi de projectes culturals I; Prospectiva i anàlisi de projectes culturals II; Disseny estratègic de projectes culturals.

Departament d’Economia de la Universitat de Barcelona.

Tino Carreño

Actor, Gestor Cultural i Investigador de la Universitat de Barcelona.

Professor de les assignatures: Disseny i control d’una producció cultural; Coordinador de les Pràctiques en gestió cultural.

Departament d’Economia de la Universitat de Barcelona.

Verónica Yazmin García

Professora de l’assignatura: Dret aplicat a la gestió cultural.

Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari

Ramon Castells

Responsable del Àrea de coneixement del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts – CoNCA

Professor de les assignatures: Viabilitat econòmica de projectes culturals; Finançament i captació de recursos.

Departament d’Economia de la Universitat de Barcelona.

Jose Vicente Pestana

Professor de l’assignatura: Anàlisi de públics i polítiques de programació.

Investigador especialitzat en l’aprofundiment en la importància de les activitats auto-expressives, com el teatre, i la identitat; i l’anàlisi del temps d’oci amb relació amb la salut i la qualitat de vida.

Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa de la Universitat de Barcelona

Nuria Codina

Professora de l’assignatura: Aplicacions de la psicologia social a la gestió cultural.

Investigadora especialitzada en Oci, temps lliure i perspectives temporals i procrastinació així com aplicacions de la psicologia social.

Departament de Psicologia social i psicologia Quantitativa de la Universitat de Barcelona.

Agustí Ten

Professor de l’assignatura: Dret aplicat a la gestió cultural.

Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari.

Albert de Gregorio

Professor de l’assignatura: Prospectiva i anàlisi de projectes culturals I; Prospectiva i anàlisi de projectes culturals II.

Economista, professional de la Gestió Pública, amb experiència en els sectors cultural, educatiu, igualtat, desenvolupament econòmic i mitjans de comunicació locals.

Departament d’Economia de la Universitat de Barcelona.

Joan Guàrdia

Degà de l’Universitat de Barcelona.

Professor de l’assignatura: Bases conceptuals i metodològiques de recerca.

Departament de Psicologia social i psicologia quantitativa de la Universitat de Barcelona.

Jordi Campo

Director dels congressos de Maàqueting Digital & Mitjà social de la Universitat de Barcelona.

Professor de l’assignatura: Polítiques de comunicació i màrqueting cultural.

Departament d’Empresa de la Universitat de Barcelona.

Daniel del Valle Granada

Especialista en Desenvolupament i transformació de la cultura organitzativa d’empreses i projectes.

Professor de l’assignatura: Lideratge i Gestió de Recursos Humans a Organitzacions Culturals.

Departament d’Empresa

Marc Tarrés Vives

Professor de l’assignatura: Dret aplicat a la gestió cultural.

Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari

Arturo Rodríguez-Morató

Catedràtic de Sociologia i director del Grup de Recerca Consolidat CECUPS (Centri d’estudis sobre Cultura, Política i Societat) en la Universitat de Barcelona. Especialista en sociologia de la Cultura i les Arts i els Estudis de Política Cultural.

Professor de les assignatures: Sociologia de la cultura; Models internacionals comparats de política cultural.

Departament de Sociologia de la Universitat de Barcelona.

Xavier Roigé
Especialista en patrimoni immaterial i museus.

Professor de l’assignatura: Tècniques de recerca aplicada.

Departament d’Antropologia social de la Universitat de Barcelona.

Javier Osés García

Professor de l’assignatura: Control comptable i disseny pressupostari per a gestors culturals.

Departament d’Empresa de la Universitat de Barcelona.

Victoria Sánchez
Investigadora especialitzada en innovació social, sociologia de la cultura i estudis urbans.

Professora de les assignatures: Sociologia de la cultura; Models internacionals comparats de política cultural.

Departament de Sociologia de la Universitat de Barcelona.

Xavier Torrens

Investigador especialitzat en Disseny de polítiques públiques amb impacte social, Política cultural, Gestió de la diversitat i prevenció de la radicalització.

Professor de les assignatures: Polítiques i gestió multicultural; Política cultural.

Departament de Dret Const., C. Pol., Ecl. i Filos. del Dret de la Universitat de Barcelona.

Anna Villarroya

Directora del Centre de Recerca Informació, Comunicació i Cultura (CRICC). Investigadora especialitzada en economia de la cultura, gènere i impacte social de la cultura.

Professora de l’assignatura: Marc econòmic i estructura dels sectors culturals.

Departament d’Economia de la Universitat de Barcelona.

Ana María Novella

Professora de l’assignatura: Participació i Animació Sociocultural

Departament de Teoria e Història de l’Educació

Facebook
Calendari

Preinscripció curs 2024 – 2025

Primer període: fins a l’11 d’abril del 2024.
Examen en línia: 13 d’abril de 2024.

Segon període: fins a l’11 de juliol del 2024.
Examen en línia: 12 de juliol de 2024.

1r semestre: Tardor 2024

 • Sessions de benvinguda: Setembre 2024
 • Inici de les classes: per confirmar.
 • Últim dia de classes: per confirmar.
 • Viatge d’estudis: per confirmar.

2n semestre: Primavera 2025

 • Inici de les classes: per confirmar.
 • Últim dia de classes: per confirmar.

Nota: les assignatures optatives que corresponen a altres màsters poden tenir un calendari diferent.


TREBALL FINAL
FAQ
ESTUDIS ERASMUS
Preinscripció i Matriculació

La preinscripció d’aquest curs s’ha de fer a través de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. Clicka aquest link