Postgrau en Producció i gestió d’espectacles i festivals
Crèdits: 30
Presentació

Amb gairebé 20 anys de recorregut, aquest Postgrau en Producció i gestió d’espectacles i festivals ha format a multitud de professionals que han desenvolupat i desenvolupen, en una gran varietat d’organitzacions, diferents tasques vinculades amb el món de la gestió i producció de l’espectacle en viu. I ara, més que mai amb la crisi de la COVID’19 i les seves conseqüències encara incertes a curt i mig termini, és important que els nous futurs professionals tinguin les millor eines i xarxes per enfrontar-se al mercat laboral on saber redefinir, imaginar, actuar i prendre decisions estratègiques serà fonamental per salvar projectes i projectar-los cap el futur.

El postgrau en Producció i gestió d’espectacles i festivals,  ofereix una formació que incorpora tant la reflexió conceptual i els debats participatius, com l’anàlisi pràctica de la programació i la producció del món escènic i musical i dels festivals artístics (teatre, música, cinema, noves tecnologies, literatura, nit de museus…). Entre d’altres activitats, es realitzen visites a projectes innovadors, anàlisi de casos pràctics, exercicis de simulació o la producció tècnica d’un mini espectacle real. Un element clau del curs és l’elaboració col·lectiva d’un projecte de gestió i producció d’un espectacle, festival o empresa de serveis, tutoritzat per un professional, utilitzant eines dels diferents mòduls.

El curs compta amb un equip docent format per professionals en actiu amb una gran experiència en la programació i producció d’espectacles en viu i festivals. Així mateix, destaquen docents acadèmics amb una àmplia trajectòria internacional de recerca i consultoria. Addicionalment, es compta amb la complicitat de festivals i fires (entre d’altres, el Festival de Cinema de Sitges, Sònar, FiraTàrrega, Primavera Sound, Offf Festival, Mostra d’Igualada, Fira Manresa, Vida Festival, Temporada Alta, Trapezi…), d’equipaments (Mercat de les Flors, El Gran Teatre del Liceu, Nau Ivanov, Fabra i Coats, La Seca, La Sala Beckett, l’Antic Teatre, la Central del Circ…) i d’altres organitzacions del sector (Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle, ESMUC, The Project, Club Tr3sc, Cases de la Música…).

La finalitat del programa és formar professionals amb una mirada àmplia, de 360 graus, capaços de contextualitzar l’estratègia de gestió en un entorn local i alhora col·laborar en xarxa a escala internacional; és a dir, ser capaç de definir, dimensionar i avaluar amb èxit el model més adequat per a cada projecte. Tot plegat permet als participants una experiència d’aprenentatge col·lectiva molt integrada en la realitat del sector.

Finalment, la superació del curs ofereix, en el cas de continuar la formació, la possibilitat de:

A) ACCEDIR DIRECTAMENT al segon any del Màster en Gestió d’institucions i empreses culturals.

B) CONVALIDAR els mòduls comuns (Bases conceptuals; Disseny estratègic; Introducció a la gestió de recursos) dels postgraus següents: “Disseny de projectes culturals”, “Territoris creatius i turisme cultural” o “Gestió i cooperació cultural internacional”.

(veure document explicatiu)

 

 • Nombre de crèdits ECTS: 30
 • Formats docents (Veure el calendari detallat que s’ubica al final de la pàgina del curs):
  • Presencial.
  • Semipresencial (on-line amb tres setmanes presencials intensives durant el mes de novembre-desembre)
 • Idioma:
  • Presencial: català i castellà en funció del professor.
  • Semipresencial: castellà.
 • Durada: 1 curs
 • Requisits acadèmics d’accés: Graduats universitaris i participants sense titulació universitària. Aquests últims obtenen un Diploma d’extensió universitària.
 • Preu: 3.950€ (forma de pagament: 10% para reservar la plaça; 40% abans d’iniciar el curs; dos qüotes del 25% durant el curs)
 • Sortides professionals: Productor i gestor d’espectacles i esdeveniments culturals.
Metodologia
Presencial

Avantatges de la formació presencial:

 • Aprendre dia a dia, de forma evolutiva i compartida amb altres companys de la ma del professorat i dels recursos dinàmics de l’aula
 • Interactuar cara a cara amb professionals acreditats del sector coneixent de primera mà casos de bones pràctiques.
 • Realitzar networking amb companys rebent i compartint un gran nombre d’experiències.
 • Interactuar i projectar en grups, aprenent de manera col·lectiva i confrontant experiències i reflexions diferents de les pròpies.
 • Viure diàriament en una metròpolis cultura cosmopolita, Barcelona, amb una gran programació, dinamisme creatiu i innovador, i molts projectes culturals de referència internacional.
Metodologia
Semipresencial

Avantatges de la formació a distància:

 • Seguir un ritme d’estudi personal, adaptat a les necessitats individuals de cada participant.
 • Desenvolupar actituds d’autonomia, autoregulació i constància, i d’organització del temps i del treball, lligades al procés d’aprenentatge, de gran utilitat en l’exercici professional contemporani.
 • Fer possible que aquelles persones que viuen en països o llocs allunyats o amb incompatibilitat horària, puguin accedir a una formació de qualitat.

 

Avantatges de les 3 setmanes presencials a Barcelona:

 • Interactuar cara a cara amb professionals acreditats del sector.
 • Realitzar networking amb companys rebent i compartint un gran nombre d’experiències.
 • Interactuar i projectar en grups, aprenent de manera col·lectiva i confrontant experiències i reflexions.
 • Viure per uns dies el dinamisme de Barcelona, una metròpolis cultural cosmopolita amb molts projectes de referència.
Programa

A. FESTIVALS I ESPECTACLE EN VIU (3 crèdits)

 • Estructura i dinàmica del sector
 • Análisi dels actors
 • Visites a organizaciones culturals

 

B. ESTRATÈGIES DE PROGRAMACIÓ I ANÀLISI D’AUDIÈNCIES (4 crèdits)

Estratègies de programació artística

 • Fonaments de programació artística: tendències estètiques i lògiques de programació
 • El procés de programació i la “caixa negra” dels programadors
 • Programació segons producte, formats i tipologia d’activitats
 • Anàlisi comparada d’estratègies de programació de festivals
 • Anàlisi comparada d’estratègies de programació d’equipaments territorials
 • Cooperació i xarxes de programació: polítiques, agents, paquets …
 • Innovació en continguts

 

Audiències i desenvolupament territorial

 • Estratègies de desenvolupament de públics
 • Anàlisi de dades i estratègies del desenvolupament de públics
 • Estratègies d’empoderament i desenvolupament territorial i comunitari
 • Residències artístiques: impuls a la creació i desenvolupament territorial
 • Presentació i debat d’anàlisi de casos i assaig

 

C. PRODUCCIÓ EXECUTIVA (4 crèdits)

Models i estratègies de producció executiva

 • Models de producció i coproducció, i perfils de productor
 • Disseny i planificació d’una producció escènica
 • Disseny i planificació d’un festival
 • Disseny i planificació d’un esdeveniment únic
 • El procés d’explotació i gira d’una producció escènica
 • La producció internacional
 • Exercici de simulació: Simproducció

 

Producció tècnica

 • Característiques tècniques i adequació dels espais
 • Infraestructura escènica i gestió de recursos tècnics
 • Fitxa tècnica i programació
 • Seguretat i riscos
 • Manteniment i reposició d’infraestructures
 • Taller de disseny d’una producció

 

D. BASES DE L’ACCIÓ CULTURAL (4 crèdits)

Política cultural

 • Paradigmes de les polítiques culturals contemporànies
 • Models internacionals comparats de política cultural
 • Estratègies de política cultural
 • Planificació i avaluació de polítiques culturals

 

Economia de la cultural

 • Estructures i dinàmiques dels mercats culturals
 • Participació, consum i demanda cultural
 • Estratègies de finançament

 

Empoderaments i referents creatius

 • Ascepcions i dimensions de cultura
 • Creativitat, indústria cultural i indústria creativa
 • Dinàmiques culturals contemporanies

 

E. DISSENY ESTRATÈGIC (4 crèdits)

 • Bases de disseny i planificació estratègica
 • Missió, visió i valors
 • Instruments de diagnòstic
 • Objectius estratègics i operatius
 • L’avaluació de projectes i programes
 • Disseny de programes i avaluació de recursos
 • Anàlisi de projectes i referents culturals

 

F. INTRODUCCIÓ A LA GESTIÓ DE RECURSOS (4 crèdits)

Marc jurídic

 • Fonts del dret, marc normatiu i assessorament jurídic
 • Drets culturals
 • Riscs i responsabilitats contractuals i extracontractuals
 • Règim jurídic i fiscal de les organitzacions i activitats culturals
 • Drets d’autor i propietat intel·lectual
 • Competències, organització i activitat administrativa

 

Disseny pressupostari

 • Introducció als instruments comptables i al cas d’anàlisi
 • Disseny del pressupost de despeses
 • Disseny del pressupost d’ingressos
 • Punt d’equilibri i viabilitat de projectes
 • La temporalitat pressupostària i comptable

 

Introducció a la comunicació i màrqueting

 • Bases del màrqueting aplicada a la cultura
 • Segmentació, target i posicionament
 • Disseny de l’estratègia de comunicació
 • Comunicación digital i convencional
 • Gestió del patrocini

 

G. PROJECTE FINAL POSTGRAU EN PRODUCCIÓ I GESTIÓ D’ESPECTACLES I FESTIVALS (7 crèdits)

 • Selecció del tema
 • Disseny i planificació del projecte
 • Selecció i anàlisi de referents
 • Desenvolupament d’estratègies
 • Proposta operativa
 • Redacció i presentació
Llegir més
Llegir menys
Pràctiques professionals

Un aspecte interessant del programa consisteix en la possibilitat de realitzar una estada de pràctiques en una organització cultural -veure llistat amb organitzacions que han col·laborat amb el programa al llarg del temps-. La Universitat de Barcelona, per fer-ho, posa a disposició de les institucions que ho desitgen un model estàndard de conveni de practiques. El coordinador de pràctiques, Tino Carreño, acompanyarà als estudiants en el seu procés individual de recerca de les mateixes. També informarà als alumnes de les possibles pràctiques que estiguin a l’abast des del programa.

CENTRES DE PRÀCTIQUES
Associacions, fundacions, ateneus...
Recerca i formació (centres, universitats, facultats, departaments...)
Companyies i grups musicals
Comunicació i difusió (gabinets de premsa, projectes de difusió…)
Cooperació internacional (Embaixades, consulats, cases, instituts estrangers…)
Espais d'exhibició (I)
Espais d'exhibició (II))
Espais d'exposició
Espais de creació
Festivals, fires i d'altres esdeveniments culturals (I)
Festivals, fires i d'altres esdeveniments culturals (II)
Gestió patrimonial i documental (museus, espais arqueològics, arxius, biblioteques)
Gestió territorial (Ajuntaments, centres civics, centres culturals) (I)
Gestió territorial (Ajuntaments, centres civics, centres culturals) (I)
Indústries culturals (empreses, edició…)
Graduats del programa

Entre els graduats del postgrau destaquen professionals que ocupen actualment llocs de responsabilitat importants en projectes com La Capsa del Prat, el Teatre Principal de Vilanova i la Geltrú, Ateneu Popular de Nou Barris, L’Auditori, Fira Barcelona, Associació Catalana d’Escoles de Música i Dansa, Tres per 3, o han desenvolupat els seus propis projectes com la Maleta dels espectacles, Xtrarradio Xpectacles, Serielizados Fest, Ciclo de Jazz Contemporáneo Noruego en Off de La Latina, Activa La Cultura SCP – Gestión cultural, The Escape Hunt Experience Barcelona, Mesmoviment…

 

Direcció, coordinació i professorat convidat
Lluís Bonet

Professor del Departament d’Economia i director del Programa de Gestió Cultural de la Universitat de Barcelona. Expert en gestió, economia i polítiques culturals.

Tino Carreño

Professor del Departament d’Economia de la Universitat de Barcelona i especialista en gestió i producció de festivals d’arts escèniques i música

Coordinador acadèmic i coordinador de pràctiques del Postgrau en Producció i gestió d’espectacles i festivals.

Gerard Fornés

Cap de Producció de Marketing Land Solutions SLU.

Coordinador acadèmic  del Postgrau en Producció i gestió d’espectacles i festivals.

Pep Salazar

Director OFFF festival.

Giada Calvano

Especialista en festivals, projectes de cooperació europeus i reptes ambientals.

Jaume Colomer

Expert en planificació estratègica i consultor cultural.

Sandra Costa

Directora La Costa Comunicació.

Cristina Calvet

Advocada especialitzada en Drets del sector cultural i artístic. Responsable del Departament jurídic de l’Associació d’ Actors i Directors Professionals de Catalunya.

Nadala Fernández

La Fura dels Baus.

 

Xènia Gaya

Llicenciada en Disseny per l’Escola Elisava de Barcelona i Postgrau en Gestió i Polítiques Culturals per la UB, s’ha especialitzat com a freelance en el camp de la consultoria, producció i recerca de patrocinis per esdeveniments culturals. Especialitzada en estratègia de projectes i “Linker” per devoció.

Oriol Martí

Gerent de cultura Tàrrega

Àngel Mestres

Director de Trànsit Projectes.

Coordinador de mòdul del Postgrau en Producció i gestió d’espectacles i festivals.

Jordi Planas

Director de l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle de l’Institut del Teatre.

Coordinador de mòdul del Postgrau en Producció i gestió d’espectacles i festivals.

Giulia Poltronieri
Responsable de pogramació del Teatre Atrium Viladecans i coordinadora de producció del Festival Cara·B.
Tutora de projectes del Postgrau en Producció i gestió d’espectacles i festivals.
Andreu Puig

Administrador Museu d’Història de Barcelona.

Joan Rimbau

Responsable de producció en el Gran Teatre Liceu de Barcelona.

Marta Suriol

Llicenciada en Periodisme per la UAB i Màster en Comunicació Interactiva per la UB. Treballa a La Costa Comunicació des del 2008 y es especialista en campanyes de comunicació culturals 360º i creació de nous públics i gestió de comunitats.

Antoni Tarrida

Responsable de producció del Mercat de les Flors.

Tutor de projectes del Postgrau en Producció i gestió d’espectacles i festivals.

Cristina Rodríguez

Coordinadora la Petita Malamaluga (presencial i semi).

Ramon Castells

Cap d’estudis CONCA (presencial i semi)

Manel Gonzàlez

Doctor en Gestión de la cultura y del patrimonio de la UB. Director de Innovación en el Centro de Investigación de Ingenieria Biomédica en la Univ. Politècnica de Cat. (presencial i semi)

Anna Villarroya
Nèlida Falcó

ICEC – (presencial)

Susanna Jove

Responsable operaciones Elrowfamily (presencial i semi)

Margarida Troguet

Gestora de Contenidos y Comisariados de proyectos escénicos. Videpresidenta del CONCA (presencial i semi)

David Marin

Director Sala Nau Ivanow (presencial i semi)

Anna Giribet

Directora artística Fira Tàrrega (presencial i semi)

Ferràn López

Fundador Teknecultura (semi)

Ricardo Àlvarez

Director La Cupula Music  – Especialista en investigación musical.

Facebook
Calendari

VERSIÓ PRESENCIAL

 • Periode docent: del 19 d’octubre del 2022 al 30 de juny del 2023.
 • Horaris: dilluns i dimecres de 16h a 20h15.
 • Preinscripció: fins 26 de setembre de 2022
 • Lloc d’impartició: l’Edifici IL3 de la Universitat de Barcelona, C/ Ciutat de Granada, 131, 08018 Barcelona (ubicació) Dues setmanes es duran a terme a l’ESTAE – Terrassa.

VERSIÓ SEMIPRESENCIAL

 • Periode docent a distància: del 10 d’octubre del 2022 al 30 de juny del 2023.
 • Setmanes presencials: 3 setmanes intensives, del 14 de novembre al 2 de desembre del 2022.
 • Horaris setmanes presencials: de dilluns a divendres de 9h30 a 17h.
 • Preinscripció: fins 26 de setembre de 2022
 • Lloc d’impartició: l’Edifici IL3 de la Universitat de Barcelona, C/ Ciutat de Granada, 131, 08018 Barcelona (ubicació)

L’organització es reserva el dret de modificar les dates previstes. En aquest cas, la secretaria avisarà als alumnes amb la màxima antelació possible.


Preinscripció i matriculació


Accepto els terminis i condicions legales


Vull rebre comunicacions comercials i publicitaries del Institut de Formació Contínua relacionats amb la formació

* Camps obligatoris