Postgrau en Producció i gestió d’espectacles i festivals
Crèdits: 30
Presentació

El Postgrau en Producció i gestió d’espectacles i festivals ha format des del 2002 a un gran nombre de professionals que desenvolupen les seves competències en una gran varietat d’organitzacions del sector de la gestió i la producció de l’espectacle en viu i festivals. Aquests professionals adquireixen un marc conceptual, unes eines pràctiques i unes xarxes de contactes que els permet millorar les seves expectatives laborals en saber redefinir, imaginar, actuar i prendre decisions estratègiques per desenvolupar projectes sostenibles i projectar-los cap al futur.

El postgrau en Producció i gestió d’espectacles i festivals,  ofereix una formació que incorpora tant la reflexió conceptual i els debats participatius, com l’anàlisi pràctica de la programació i la producció del món escènic i musical i dels festivals artístics (teatre, música, cinema, noves tecnologies, literatura, nit de museus…). Entre d’altres activitats, es realitzen visites a projectes innovadors, anàlisi de casos pràctics, exercicis de simulació o la producció tècnica d’un mini espectacle real. Un element clau del curs és l’elaboració col·lectiva d’un projecte de gestió i producció d’un espectacle, festival o empresa de serveis, tutoritzat per un professional, utilitzant eines dels diferents mòduls.

El curs compta amb un equip docent format per professionals en actiu amb una gran experiència en la programació i producció d’espectacles en viu i festivals. Així mateix, destaquen docents acadèmics amb una àmplia trajectòria internacional de recerca i consultoria. Addicionalment, es compta amb la complicitat de festivals i fires (entre d’altres, el Festival de Cinema de Sitges, Sònar, FiraTàrrega, Primavera Sound, Offf Festival, Mostra d’Igualada, Fira Manresa, Vida Festival, Temporada Alta, Trapezi…), d’equipaments (Mercat de les Flors, El Gran Teatre del Liceu, Nau Ivanov, Fabra i Coats, La Seca, La Sala Beckett, l’Antic Teatre, la Central del Circ…) i d’altres organitzacions del sector (Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle, ESMUC, The Project, Club Tr3sc, Cases de la Música…).

La finalitat del programa és formar professionals amb una mirada àmplia, de 360 graus, capaços de contextualitzar l’estratègia de gestió en un entorn local i alhora col·laborar en xarxa a escala internacional; és a dir, ser capaç de definir, dimensionar i avaluar amb èxit el model més adequat per a cada projecte. Tot plegat permet als participants una experiència d’aprenentatge col·lectiva molt integrada en la realitat del sector.

Finalment, la superació del curs ofereix, en el cas de continuar la formació, la possibilitat de CONVALIDAR els mòduls comuns (Bases conceptuals; Disseny estratègic; Introducció a la gestió de recursos) del postgrau  “Gestió i cooperació cultural internacional”.

 

 • Nombre de crèdits ECTS: 30
 • Formats docents: Presencial.
 • Idioma: català. Amb algún docent en castellà.
 • Durada: 1 curs
 • Requisits acadèmics d’accés: Graduats universitaris i participants sense titulació universitària. Aquests últims obtenen un Diploma superior universitari.
 • Preu: 4.150€ (més 70 € en concepte de taxa administrativa)
 • Sortides professionals: Productor i gestor d’espectacles i esdeveniments culturals.
Metodologia
Presencial

Avantatges de la formació presencial:

 • Aprendre dia a dia, de forma evolutiva i compartida amb altres companys de la ma del professorat i dels recursos dinàmics de l’aula
 • Interactuar cara a cara amb professionals acreditats del sector coneixent de primera mà casos de bones pràctiques.
 • Realitzar networking amb companys rebent i compartint un gran nombre d’experiències.
 • Interactuar i projectar en grups, aprenent de manera col·lectiva i confrontant experiències i reflexions diferents de les pròpies.
 • Viure diàriament en una metròpolis cultura cosmopolita, Barcelona, amb una gran programació, dinamisme creatiu i innovador, i molts projectes culturals de referència internacional.
Programa

A. FESTIVALS I ESPECTACLE EN VIU (3 crèdits)

 • Estructura i dinàmica del sector
 • Análisi dels actors
 • Visites a organizaciones culturals

 

B. ESTRATÈGIES DE PROGRAMACIÓ I ANÀLISI D’AUDIÈNCIES (4 crèdits)

Estratègies de programació artística

 • Fonaments de programació artística: tendències estètiques i lògiques de programació
 • El procés de programació i la “caixa negra” dels programadors
 • Programació segons producte, formats i tipologia d’activitats
 • Anàlisi comparada d’estratègies de programació de festivals
 • Anàlisi comparada d’estratègies de programació d’equipaments territorials
 • Cooperació i xarxes de programació: polítiques, agents, paquets …
 • Innovació en continguts

 

Audiències i desenvolupament territorial

 • Estratègies de desenvolupament de públics
 • Anàlisi de dades i estratègies del desenvolupament de públics
 • Estratègies d’empoderament i desenvolupament territorial i comunitari
 • Residències artístiques: impuls a la creació i desenvolupament territorial
 • Presentació i debat d’anàlisi de casos i assaig

 

C. PRODUCCIÓ EXECUTIVA (4 crèdits)

Models i estratègies de producció executiva

 • Models de producció i coproducció, i perfils de productor
 • Disseny i planificació d’una producció escènica
 • Disseny i planificació d’un festival
 • Disseny i planificació d’un esdeveniment únic
 • El procés d’explotació i gira d’una producció escènica
 • La producció internacional
 • Exercici de simulació: Simproducció

 

Producció tècnica

 • Característiques tècniques i adequació dels espais
 • Infraestructura escènica i gestió de recursos tècnics
 • Fitxa tècnica i programació
 • Seguretat i riscos
 • Manteniment i reposició d’infraestructures
 • Taller de disseny d’una producció

 

D. BASES DE L’ACCIÓ CULTURAL (4 crèdits)

Política cultural

 • Paradigmes de les polítiques culturals contemporànies
 • Models internacionals comparats de política cultural
 • Estratègies de política cultural
 • Planificació i avaluació de polítiques culturals

 

Economia de la cultural

 • Estructures i dinàmiques dels mercats culturals
 • Participació, consum i demanda cultural
 • Estratègies de finançament

 

Empoderaments i referents creatius

 • Ascepcions i dimensions de cultura
 • Creativitat, indústria cultural i indústria creativa
 • Dinàmiques culturals contemporanies

 

E. DISSENY ESTRATÈGIC (4 crèdits)

 • Bases de disseny i planificació estratègica
 • Missió, visió i valors
 • Instruments de diagnòstic
 • Objectius estratègics i operatius
 • L’avaluació de projectes i programes
 • Disseny de programes i avaluació de recursos
 • Anàlisi de projectes i referents culturals

 

F. INTRODUCCIÓ A LA GESTIÓ DE RECURSOS (4 crèdits)

Marc jurídic

 • Fonts del dret, marc normatiu i assessorament jurídic
 • Drets culturals
 • Riscs i responsabilitats contractuals i extracontractuals
 • Règim jurídic i fiscal de les organitzacions i activitats culturals
 • Drets d’autor i propietat intel·lectual
 • Competències, organització i activitat administrativa

 

Disseny pressupostari

 • Introducció als instruments comptables i al cas d’anàlisi
 • Disseny del pressupost de despeses
 • Disseny del pressupost d’ingressos
 • Punt d’equilibri i viabilitat de projectes
 • La temporalitat pressupostària i comptable

 

Introducció a la comunicació i màrqueting

 • Bases del màrqueting aplicada a la cultura
 • Segmentació, target i posicionament
 • Disseny de l’estratègia de comunicació
 • Comunicación digital i convencional
 • Gestió del patrocini

 

G. PROJECTE FINAL POSTGRAU EN PRODUCCIÓ I GESTIÓ D’ESPECTACLES I FESTIVALS (7 crèdits)

 • Selecció del tema
 • Disseny i planificació del projecte
 • Selecció i anàlisi de referents
 • Desenvolupament d’estratègies
 • Proposta operativa
 • Redacció i presentació
Llegir més
Llegir menys
Pràctiques professionals

Un aspecte interessant del programa consisteix en la possibilitat de realitzar una estada de pràctiques en una organització cultural. La Universitat de Barcelona, per fer-ho, posa a disposició de les institucions que ho desitgen un model estàndard de conveni de practiques. El coordinador de pràctiques, Tino Carreño, acompanyarà als estudiants en el seu procés individual de recerca de les mateixes. També informarà als alumnes de les possibles pràctiques que arribin al programa.

Històricament, el nostre alumnat ha realitzat pràctiques en diverses organitzacions i projectes culturals i artístics, com són, entre d’altres: Fira Tàrrega, Temporada Alta, Fira Mediterrània, Primavera Sound, Sonar festival, Mercat de Música Viva de Vic, Festival de cinema de Sitges, Filmets, Festival de Cine de Terror de Molins de Rei, Flic Festival, FAdFestival, MACBA, Museu Picasso, CCCB, Experimentem amb l’Art, la Escocesa, Asociación Fondo Guillermo Díaz-Plaja Contestí, l’Auditori, ESMUC, Cases de la Música, ICEC, ICUB, CONCA, Institut d’Estudis Catalans, Instituto Cervantes, Sala Beckett, l’Antic Teatre, El Maldà, Rai, Atrium Viladecans, Mar Gómez cia de dansa, Cia Moveo, La petita Malamaluga, Electrico 28, Cia. Mousiké, El Graner, La Nau Ivanow, La Central del Circ, Tres per Tres, Lapsus, LD Eventos, Fundación Contorno Urbano, Fundación Casa América, La Bonne, Casa Asia, Connectats, Planta 1, Trànsit Projectes, Adhoc Cultura, Focus, Club Tr3sC, Planeta, Penguim Random House…

Graduats del programa

Entre els graduats del postgrau destaquen professionals que ocupen actualment llocs de responsabilitat importants en projectes com La Capsa del Prat, el Teatre Principal de Vilanova i la Geltrú, Ateneu Popular de Nou Barris, L’Auditori, Fira Barcelona, Associació Catalana d’Escoles de Música i Dansa, Tres per 3, o han desenvolupat els seus propis projectes com la Maleta dels espectacles, Xtrarradio Xpectacles, Serielizados Fest, Ciclo de Jazz Contemporáneo Noruego en Off de La Latina, Activa La Cultura SCP – Gestión cultural, The Escape Hunt Experience Barcelona, Mesmoviment…

 

Direcció, coordinació i professorat convidat
Lluís Bonet

Professor del Departament d’Economia i director del Programa de Gestió Cultural de la Universitat de Barcelona. Expert en gestió, economia i polítiques culturals.

Tino Carreño

Professor del Departament d’Economia de la Universitat de Barcelona i especialista en gestió i producció de festivals d’arts escèniques i música

Coordinador acadèmic i coordinador de pràctiques del Postgrau en Producció i gestió d’espectacles i festivals.

Gerard Fornés

Cap de Producció de Marketing Land Solutions SLU.

Coordinador acadèmic  del Postgrau en Producció i gestió d’espectacles i festivals.

Pep Salazar

Director OFFF festival.

Giada Calvano

Especialista en festivals, projectes de cooperació europeus i reptes ambientals.

Jaume Colomer

Expert en planificació estratègica i consultor cultural.

Sandra Costa

Directora La Costa Comunicació.

Cristina Calvet

Advocada especialitzada en Drets del sector cultural i artístic.

Nadala Fernández

La Fura dels Baus.

 

Xènia Gaya

Llicenciada en Disseny per l’Escola Elisava de Barcelona i Postgrau en Gestió i Polítiques Culturals per la UB, s’ha especialitzat com a freelance en el camp de la consultoria, producció i recerca de patrocinis per esdeveniments culturals. Especialitzada en estratègia de projectes i “Linker” per devoció.

Àngel Mestres

Director de Trànsit Projectes.

Coordinador de mòdul del Postgrau en Producció i gestió d’espectacles i festivals.

Giulia Poltronieri

Coordinadora Artísitica del festival Dansa Metropolitana i Coordinadora técnica de la Xarxa de Fàbriques de creació de Barcelona.

Coordinadora del mòdul d’Estratègies de Programació i Anàlisi d’Audiències i tutora de projectes del Postgrau en Producció i Gestió d’Espectacles i Festivals.
Andreu Puig

Administrador Museu d’Història de Barcelona.

Marta Suriol

Llicenciada en Periodisme per la UAB i Màster en Comunicació Interactiva per la UB. Treballa a La Costa Comunicació des del 2008 y es especialista en campanyes de comunicació culturals 360º i creació de nous públics i gestió de comunitats.

Antoni Tarrida

Responsable de producció del Mercat de les Flors.

Tutor de projectes del Postgrau en Producció i gestió d’espectacles i festivals.

Cristina Rodríguez

Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona.

Ramon Castells

Cap d’estudis del CoNCA

Anna Villarroya

Universitat de Barcelona. Directora del CRICC.

Nèlida Falcó

Responsable del Àrea de les Arts Escèniques ICEC

Margarida Troguet

Gestora de Contenidos y Comisariados de proyectos escénicos. Videpresidenta del CONCA

David Marin

Director Sala Nau Ivanow

Anna Giribet

Directora artística Fira Tàrrega

Aleix Soler Castañé

Director i professor de l’especialitat de so de l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle  de l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona i la Fundació Politècnica de Catalunya (Universitat Politècnica).

Enginyer Tècnic Industrial, Especialitat Electrònica Industrial. Bachelor of Engineering, Sound Broadcast Engineering. Graduat en Art Dramàtic, especialitat escenografia. Tècnic de so per a l’espectacle en viu i televisió.

Jordi Massó Soler

Professor de l’especialitat de Maquinària Escènica de l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle (ESTAE) de l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona i la Fundació Politècnica de Catalunya (Universitat Politècnica de Catalunya).

Maquinista i director tècnic. Ha treballat en nombrosos projectes i teatres tant en l’àmbit nacional com internacional. Tècnic Superior en prevenció de riscos laborals. Graduat en Art Dramàtic, especialitat Escenografia.

Pol Queralt Pané

Coordinador i professor de l’Especialitat de Luminotècnia de l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle  de l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona i la Fundació Politècnica de Catalunya (Universitat Politècnica).

Tècnic en luminotècnia / Il·luminador. Tècnic Superior Realització d’audiovisuals i espectacles. Titulada en Tècniques de les Arts de l’Espectacle (Especialitat Luminotècnia).

Jordi Agut Martínez

Coordinador i professor de l’Especialitat de So de l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle  de l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona i la Fundació Politècnica de Catalunya (Universitat Politècnica).

Tècnic de so. Titulat en Tècniques de les Arts de l’Espectacle (Especialitat So). Graduat en Art Dramàtic, especialitat direcció i dramatúrgia.

Laura Gutiérrez Rodríguez

Professora de Luminotècnia de l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle  de l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona i la Fundació Politècnica de Catalunya (Universitat Politècnica).

Tècnica en luminotècnia / Il·luminador. Tècnica Superior Realització d’audiovisuals i espectacles. Titulada en Tècniques de les Arts de l’Espectacle (Especialitat Luminotècnia).

Maria Garcia Aragonès

Coordinadora i professora de l’Especialitat de Maquinària Escènica de l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle  de l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona i la Fundació Politècnica de Catalunya (Universitat Politècnica).

Tècnica de Maquinària Escènica. Titulada en Tècniques de les Arts de l’Espectacle (Especialitat Maquinària Escènica). Graduada en Art Dramàtic, especialitat interpretació.

Facebook
Calendari
 • Periode docent: del 16 d’octubre del 2024 al 30 de juny del 2025.
 • Horaris: dilluns i dimecres de 16h a 20h15.
 • Preinscripció: procediment obert a noves candidatures. Les sol·licituds es revisaran per ordre d’arribada.
 • Lloc d’impartició: Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. Avinguda Diagonal, 690, 08034,  Barcelona.  (ubicació) Dues setmanes es duran a terme a l’ESTAE – Terrassa, incloent una sessió en dissabte.

L’organització es reserva el dret de modificar les dates previstes. En aquest cas, la secretaria avisarà als alumnes amb la màxima antelació possible.

Per a més informació sobre qüstions acadèmiques contacta amb Tino Carreño (tinocarreno@ub.edu)  i/o Gerard Fornes (gerard.fornes@ub.edu). Per a qüestions administratives contacta amb Inés Muñoz (comunicaciopgc@ub.edu)


Preinscripció i matriculació

Preinscripció Curs 2024-2025

1a convocatòria: fins al 15 de juliol del 2024

2a convocatòria: fins al 15 de setembre del 2024