Programa de Gestió Cultural, Equip

L’equip estable del Programa de Gestió cultural de la Universitat de Barcelona està format per experts acadèmics amb una trajectòria vinculada amb les polítiques i la gestió cultural i per professionals en actiu amb un gran reconeixement nacional i internacional.

Direcció: Lluís Bonet.

Directors de projectes d’investigació: Lluís Bonet, Tino Carreño, Núria Codina, Jaume Colomer, Margarita Diaz-Andreu, Joan Guàrdia, Montserrat Pareja-Eastaway, Xavier Roigé, Arturo Rodríguez-Morató, Núria Serrat, Xavier Torrens, Anna Villarroya.

Directors i coordinadors acadèmics: Lluís Bonet, Tino Carreño, Àngel Mestres, Montserrat Pareja-Eastaway, Xavier Roigé, Pep Salazar, Jordi Tresserras.

Responsables d’assignatures i tutors de cursos: Isona Ametlla, Herman Bashiron Mendolicchio, Francesc Benlliure, Giada Calvano, Cristina Calvet, Montserrat Casanellas, Ramon Castells, Núria Codina, Jaume Colomer, Sandra Costa, Francesc Fàbregas, Pablo Fernández, Gerard Fornés, Manel Gonzàlez, Xema Gil, Albert de Gregorio, Joan Guàrdia, Anna M. Novella,  Xavier Osés, José Vicente Pestana, Jordi Planas, Giulia Poltronieri, Andreu Puig, Arturo Rodríguez-Morató, Victoria Sánchez, Toni Tarrida, Xavier Torrens, Daniel del Valle, Anna Villarroya, Mariano Martín Zamorano.

Coordinadors de projectes i comunicació: Giada Calvano, Tino Carreño, Carlos Sancho.

Secretaria: Conxita Camós.