Postgrau en Cooperació i gestió cultural internacional
Crèdits: 30
Presentació

En un món cada cop més interdependent a escala regional i global, els projectes de cooperació internacional prenen una importància creixent. Més enllà de les estratègies de diplomàcia cultural governamental, molts actors decideixen participar en xarxes, coproduir projectes o donar una dimensió internacional als seus programes. La nostra filosofia està alineada amb els valors de la UNESCO i els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de la Agenda 2030, i vol ser respectuosa amb les aportacions locals i el suport a la interculturalitat. El curs pretén ser un referent per professionals europeus, llatinoamericans i d’altres parts del món cara a dissenyar projectes viables de cooperació cultural internacional.

El programa, amb 25 anys d’experiència, ha comptat amb la participació d’alguns dels experts i de les institucions més prestigioses del sector cultural internacional (UNESCO, Organització Mundial del Treball, Banc Interamericà de desenvolupament, OEI), les agències europees i internacionals de difusió cultural o d’ajuda al desenvolupament (AECID, instituts de cultura estrangers), així com de membres rellevants de les xarxes culturals europees i iberoamericanes.

La formació combina les millors dinàmiques de l’aprenentatge a distància amb els inestimables moments d’intercanvi, de trobada i de coneixements compartits de la fase presencial. El curs s’estructura al voltant de set mòduls formatius que s’imparteixen en formats diversos: classes presencials, debats a distància, mòduls amb recursos i materials actualitzats, trobades amb professionals internacionals, visites a centres especialitzats, exercicis de simulació, tutories de grup i individuals, o converses horitzontals, entre altres. Es busca la màxima interacció amb professionals d’arreu del món, en un format el més inclusiu, horitzontal i multidisciplinari possible. El programa combina teoria i pràctica, en una perspectiva transversal que permet analitzar i enfrontar els reptes de present i de futur de la cooperació cultural internacional.

Entre els objectius del curs destaquen:

 • Impulsar projectes reals i efectius de cooperació cultural entre diversos països.
 • Transmetre coneixements i habilitats per al disseny i implantació de projectes de cooperació al desenvolupament cultural a escala internacional.
 • Contribuir a l’enriquiment i coneixement mutu a partir del contrast de realitats i projectes entre regions.
 • Aprofundir en les temàtiques conceptuals del programa, analitzar els instruments pràctics per a dissenyar i desenvolupar projectes de cooperació cultural internacional, ampliar visions i contactes a través de l’intercanvi amb professionals que treballen en disciplines, contextos i països diferents, són alguns dels objectius transversals del postgrau.

La realització del curs a Barcelona, una de les capitals mediterrànies més atractives, vives i interessants del moment, permet als participants conèixer de primera mà algunes de les iniciatives i novetats en l’àmbit de la gestió cultural, així com gaudir de l’art i la cultura de la capital catalana.

Finalment, la superació del curs ofereix, en el cas de continuar la formació, la possibilitat de CONVALIDAR els mòduls comuns (Bases conceptuals; Disseny estratègic; Introducció a la gestió de recursos) del postgrau “Producció i gestió d’espectacles i festivals”.

 

 • Nombre de crèdits ECTS: 30
 • Format docent: Semipresencial (a distància amb tres setmanes presencials)
 • Idioma: castellà. Els estudiants poden presentar el seu projecte final en castellà, català, francès, anglès, italià i portuguès.
 • Durada: 1 curs
 • Requisits acadèmics d’accés: Graduats universitaris i participants sense titulació universitària. Aquests últims obtenen un Diploma superior universitari.
 • Preu: 4.150€ (més 70 € en concepte de taxa administrativa)
 • Sortides professionals: Gestor cultural especialitzat en projectes de cooperació i gestió cultural internacional.

 

Metodologia
Semipresencial

Avantatges de la formació a distància:

 • Seguir un ritme d’estudi personal, adaptat a les necessitats individuals de cada participant.
 • Desenvolupar actituds d’autonomia, autoregulació i constància, i d’organització del temps i del treball, lligades al procés d’aprenentatge, de gran utilitat en l’exercici professional contemporani.
 • Fer possible que aquelles persones que viuen en països o llocs allunyats o amb incompatibilitat horària, puguin accedir a una formació de qualitat.

Avantatges de les 3 setmanes presencials a Barcelona:

 • Interactuar cara a cara amb professionals acreditats del sector.
 • Realitzar networking amb companys rebent i compartint un gran nombre d’experiències.
 • Interactuar i projectar en grups, aprenent de manera col·lectiva i confrontant experiències i reflexions.
 • Viure per uns dies el dinamisme de Barcelona, una metròpolis cultural cosmopolita amb molts projectes de referència.
Programa

A. RELACIONS CULTURALS INTERNACIONALS I DESENVOLUPAMENT (4 crèdits)

Relacions culturals internacionals

 • Marc jurídic i polític de les relacions culturals intergovernamentals
 • Diplomàcia i acció cultural bilateral
 • Els organismes intergovernamentals
 • L’acció dels centres culturals estrangers
 • Context i experiències regionals de relacions culturals internacionals

Cultura i desenvolupament

 • La dimensió cultural del desenvolupament
 • Drets culturals, democràcia cultural i interculturalitat
 • Recomanacions i recursos internacionals
 • Estratègies de cooperació cultural al desenvolupament

B. COOPERACIÓ CULTURAL INTERNACIONAL  (3 crèdits)

 • Diplomàcia cultural versus cooperació cultural internacional
 • Finalitats i estratègies de cooperació cultural
 • La cooperació cultural al desenvolupament
 • Les xarxes de cooperació internacional
 • Experiències de cooperació cultural

C. DISSENY I ANÀLISI DE PROJECTES DE COOPERACIÓ CULTURAL INTERNACIONAL (4 crèdits)

 • Context geoestratègic i avaluació d’oportunitats
 • Les xarxes internacionals i la cooperación cultural
 • Disseny i planificació de projecte de cooperació cultural
 • Experiències de cooperació cultural: coproducció, xarxes, finançament creuat…
 • Experiències de cooperació al desenvolupament

D. BASES DE L’ACCIÓ CULTURAL (4 crèdits)

Política cultural

 • Paradigmes de les polítiques culturals contemporànies
 • Models internacionals comparats de política cultural
 • Estratègies de política cultural
 • Planificació i avaluació de polítiques culturals

Economia de la cultura

 • Estructures i dinàmiques dels mercats culturals
 • Participació, consum i demanda cultural
 • Estratègies de finançament

Empoderaments i referents creatius

 • Ascepcions i dimensions de cultura
 • Creativitat, indústria cultural i indústria creativa
 • Dinàmiques culturals contemporanies

E. DISSENY ESTRATÈGIC (4 crèdits)

 • Bases de disseny i planificació estratègica
 • Missió, visió i valors
 • Instruments de diagnòstic
 • Objectius estratègics i operatius
 • L’avaluació de projectes i programes
 • Disseny de programes i avaluació de recursos
 • Anàlisi de projectes i referents culturals

F. INTRODUCCIÓ A LA GESTIÓ DE RECURSOS (4 crèdits)

Marc jurídic

 • Fonts del dret, marc normatiu i assessorament jurídic
 • Drets culturals
 • Riscs i responsabilitats contractuals i extracontractuals
 • Règim jurídic i fiscal de les organitzacions i activitats culturals
 • Drets d’autor i propietat intel·lectual
 • Competències, organització i activitat administrativa

Disseny pressupostari

 • Introducció als instruments comptables i al cas d’anàlisi
 • Disseny del pressupost de despeses
 • Disseny del pressupost d’ingressos
 • Punt d’equilibri i viabilitat de projectes
 • La temporalitat pressupostària i comptable

Introducció a la comunicació i màrqueting

 • Bases del màrqueting aplicada a la cultura
 • Segmentació, target i posicionament
 • Disseny de l’estratègia de comunicació
 • Comunicación digital i convencional
 • Gestió del patrocini

G. PROJECTE FINAL POSTGRAU EN COOPERACIÓ I GESTIÓ CULTURAL INTERNACIONAL (7 crèdits)

 • Selecció del tema
 • Disseny i planificació del projecte
 • Selecció i anàlisi de referents
 • Desenvolupament d’estratègies
 • Proposta operativa
 • Redacció i presentació

 

Llegir més
Llegir menys
Pràctiques professionals

Un aspecte interessant del programa consisteix en la possibilitat de realitzar una estada de pràctiques en una organització cultural. La Universitat de Barcelona, per fer-ho, posa a disposició de les institucions que ho desitgen un model estàndard de conveni de practiques. El coordinador de pràctiques, Tino Carreño, acompanyarà als estudiants en el seu procés individual de recerca de les mateixes. També informarà als alumnes de les possibles pràctiques que arribin al programa.

Històricament, el nostre alumnat ha realitzat pràctiques en diverses organitzacions i projectes culturals i artístics, com són, entre d’altres: Fira Tàrrega, Temporada Alta, Fira Mediterrània, Primavera Sound, Sonar festival, Mercat de Música Viva de Vic, Festival de cinema de Sitges, Filmets, Festival de Cine de Terror de Molins de Rei, Flic Festival, FAdFestival, MACBA, Museu Picasso, CCCB, Experimentem amb l’Art, la Escocesa, Asociación Fondo Guillermo Díaz-Plaja Contestí, l’Auditori, ESMUC, Cases de la Música, ICEC, ICUB, CONCA, Institut d’Estudis Catalans, Instituto Cervantes, Sala Beckett, l’Antic Teatre, El Maldà, Rai, Atrium Viladecans, Mar Gómez cia de dansa, Cia Moveo, La petita Malamaluga, Electrico 28, Cia. Mousiké, El Graner, La Nau Ivanow, La Central del Circ, Tres per Tres, Lapsus, LD Eventos, Fundación Contorno Urbano, Fundación Casa América, La Bonne, Casa Asia, Connectats, Planta 1, Trànsit Projectes, Adhoc Cultura, Focus, Club Tr3sC, Planeta, Penguim Random House…

Graduats del programa

Entre els graduats del màster, existeix un gran nombre de professionals amb càrrecs de responsabilitat a diferents equipaments i projectes culturals nacionals i internacionals com són, entre d’altres, Centro Cultural Juan de Salazar de Asunción (Paraguay), Academia de Música de Viana Do Castelo (Portugal), Universidad San Ignacio de Loyola de Lima (Perú), Fundación Ciudad de la Plata (Argentina), Asociación Conecta Cultura de México, ‎Dugnad Music&Media WorkSpace, Red de Organizaciones Musicosociales de Iberoamérica, Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, Programa Puesta en Valor del Patrimonio Regional en Gobierno Regional de Antofagasta (Chile).

Direcció, coordinació i professorat convidat
Lluís Bonet

Director del Programa de Gestió Cultural  de la UB.

Professor del Departament d’Economia de la Universitat de Barcelona.

Director acadèmic i docent del Postgrau en Cooperació i gestió cultural internacional.

Herman Bashiron Mendolicchio

Especialista en Mobilitat Cultural, Art Contemporani i Cooperació Cultural Internacional.

Coordinador acadèmic del Postgrau en Cooperació i gestió cultural internacional.

Jordi Tresserras

Especialista en Turisme cultural. President en ICOMOS-ESPAÑA, Director IBERTUR i del LABPATC de la Universitat de Barcelona.

Jordi Baltà

Consultor i investigador especialista en la gestió, polítiques culturals i relacions culturals internacionals. Expert de l’Agenda 21 de la cultura i membre de la comissió d’experts de la UNESCO en Governança de la cultura en països en desenvolupament.

Mónica Barcelos

Especialista en cooperació cultural internacional, museus, patrimoni cultural i projectes artístics.
Coordinadora de la Unitat Tècnica del Programa Ibermuseos.

Tino Carreño

Actor, Gestor Cultural i Investigador de la Universitat de Barcelona.

Professor del Departament d’Economia de la Universitat de Barcelona i especialista en gestió i producció d’espectacles i festivals d’arts escèniques i música

Coordinador pràctiques del Postgrau en Cooperació i gestió cultural internacional.

Javier Iturralde

Colombia University – New York. Especialista en el desenvolupament d’estratègies de Màrqueting 3.0

Àngel Mestres

Director Trànsit projectes y Presidente del Centre de Estudis i Projectes Socials.

Mike Ribalta

Responsable del Mercat de les Arts Escèniques de FiraTàrrega. Director del departament d’acreditació de professionals i del pavelló firal La Llotja. Coordinador de les activitats professionals i dels programes internacionals i projectes europeus.

Pep Salazar
Director executiu de OFFF Festival. Ha format part del Mobile World Capital o Sonar By Day.

Fernando Vicario

Consultor cultural i expert en cooperació cultural internacional.

Director de l’Àrea de Cultura en l’Organització d’Estats Iberoamericans fins al 2012. Des d’enguany resideix a Colòmbia dirigint l’empresa Consultors Culturals que manté representació al Brasil, Mèxic, l’Equador, l’Argentina i Veneçuela.

Zaida Rico

Especialista en gestió i cooperació iberoamericana d’arts escèniques.

Secretària Tècnica del Programa IBERESCENA.

Mariana Pfenniger

Directora de l’àrea de consultoria i projectes internacionals de Trànsit Projectes.

Giada Calvano

Especialista en festivals, projectes de cooperació europeus i reptes ambientals.

Cofundadora de Chloe Sustainability, empresa de consultoria que ofereix solucions sostenibles per als sectors cultural i creatiu. Anteriorment, va ser cap de recerca en l’Observatori de les Arts Escèniques de la regió d’Emília-Romanya (Itàlia).

Mercedes Giovinazzo

Directora de la Fundació Interarts.

Directora  de la Fundació Interarts, cofundadora de Disorderly Women: Aliança de Dones Líders en la Cultura i Presidenta de la Biennale internationale donis jeunes créateurs de l’Europe et de la Mediterranée.

Facebook
Calendari

Aquest curs combina la formació presencial i a distància. La fase presencial es concentra en 3 setmanes intensives durant el mes de gener. La docència a distància combina materials, exercicis i tutories amb algunes sessions de docència virtual.

 • Periode docent a distància: del 7 d’octubre del 2024 al 30 de juny del 2025.
 • Setmanes presencials: 3 setmanes intensives, del 13 al 31 de gener de 2025.
 • Horaris setmanes presencials: de dilluns a divendres de 9h30 a 17:30h.
 • Preinscripció: procediment obert a noves candidatures. Les sol·licituds es revisaran per ordre d’arribada.
 • Lloc d’impartició: Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. Avinguda Diagonal, 690, 08034,  Barcelona.  (ubicació)

L’organització es reserva el dret de modificar les dates previstes. En aquest cas, la secretaria avisarà als alumnes amb la màxima antelació possible.

 


Preinscripció i matriculació

Preinscripció Curs 2024-2025

Convocatòria oberta fins al 15 de juliol del 2024

Sessió informativa online: 27 de maig del 2024 a les 18:30 h (hora de Barcelona). Inscripcions per mail: comunicaciopgc@ub.edu