Postgrau en Cooperació i gestió cultural internacional
Crèdits: 30
Presentació

En un món cada cop més interdependent a escala regional i global, els projectes de cooperació internacional prenen una importància creixent. Més enllà de les estratègies de diplomàcia cultural governamental, molts actors decideixen participar en xarxes, coproduir projectes o donar una dimensió internacional als seus programes. La nostra filosofia està alineada amb els valors de la UNESCO i els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de la Agenda 2020, i vol ser respectuosa amb les aportacions locals i el suport a la interculturalitat. El curs pretén ser un referent per professionals europeus, llatinoamericans i d’altres parts del món cara a dissenyar projectes viables de cooperació cultural internacional.

El programa, amb 25 anys d’experiència, ha comptat amb la participació d’alguns dels experts i de les institucions més prestigioses del sector cultural internacional (UNESCO, Organització Mundial del Treball, Banc Interamericà de desenvolupament, OEI), les agències europees i internacionals de difusió cultural o d’ajuda al desenvolupament (AECID, instituts de cultura estrangers), així com de membres rellevants de les xarxes culturals europees i iberoamericanes.

La formació combina les millors dinàmiques de l’aprenentatge a distància amb els inestimables moments d’intercanvi, de trobada i de coneixements compartits de la fase presencial. El curs s’estructura al voltant de set mòduls formatius que s’imparteixen en formats diversos: classes presencials, debats a distància, mòduls amb recursos i materials actualitzats, trobades amb professionals internacionals, visites a centres especialitzats, exercicis de simulació, tutories de grup i individuals, o converses horitzontals, entre altres. Es busca la màxima interacció amb professionals d’arreu del món, en un format el més inclusiu, horitzontal i multidisciplinari possible. El programa combina teoria i pràctica, en una perspectiva transversal que permet analitzar i enfrontar els reptes de present i de futur de la cooperació cultural internacional.Finalment, en un moment tan especial com l’actual, incorpora una reflexió sobre els reptes que la crisi provocada per la pandèmia de la COVID-19 genera en l’acció cultural i en la cooperació internacional.

Entre els objectius del curs destaquen:

 • Impulsar projectes reals i efectius de cooperació cultural entre diversos països.
 • Transmetre coneixements i habilitats per al disseny i implantació de projectes de cooperació al desenvolupament cultural a escala internacional.
 • Contribuir a l’enriquiment i coneixement mutu a partir del contrast de realitats i projectes entre regions.
 • Aprofundir en les temàtiques conceptuals del programa, analitzar els instruments pràctics per a dissenyar i desenvolupar projectes de cooperació cultural internacional, ampliar visions i contactes a través de l’intercanvi amb professionals que treballen en disciplines, contextos i països diferents, són alguns dels objectius transversals del postgrau.

La realització del curs a Barcelona, una de les capitals mediterrànies més atractives, vives i interessants del moment, permet als participants conèixer de primera mà algunes de les iniciatives i novetats en l’àmbit de la gestió cultural, així com gaudir de l’art i la cultura de la capital catalana.

Finalment, la superació del curs ofereix, en el cas de continuar la formació, la possibilitat de:

A) ACCEDIR DIRECTAMENT al segon any del Màster en Gestió d’institucions i empreses culturals.

B) CONVALIDAR els mòduls comuns (Bases conceptuals; Disseny estratègic; Introducció a la gestió de recursos) dels postgraus següents: “Disseny de projectes culturals”, “Territoris creatius i turisme cultural” o “Gestió i producció d’espectacles i festivals”.

(veure document explicatiu)

 

 • Nombre de crèdits ECTS: 30
 • Format docent: Semipresencial (a distància amb tres setmanes presencials)
 • Idioma: castellà (dimensió iberoamericana) i anglès (versió internacional). En ambdós casos, els estudiants poden presentar el seu projecte final en castellà, català, francès, anglès, italià i portuguès)
 • Durada: 1 curs
 • Requisits acadèmics d’accés: Graduats universitaris i participants sense titulació universitària. Aquests últims obtenen un Diploma d’extensió universitària.
 • Preu: 3.950€ (forma de pagament: 10% para reservar la plaça; 40% abans d’iniciar el curs; dos qüotes del 25% durant el curs)
 • Sortides professionals: Gestor cultural especialitzat en projectes de cooperació i gestió cultural internacional.

 

Metodologia
Semipresencial

Avantatges de la formació a distància:

 • Seguir un ritme d’estudi personal, adaptat a les necessitats individuals de cada participant.
 • Desenvolupar actituds d’autonomia, autoregulació i constància, i d’organització del temps i del treball, lligades al procés d’aprenentatge, de gran utilitat en l’exercici professional contemporani.
 • Fer possible que aquelles persones que viuen en països o llocs allunyats o amb incompatibilitat horària, puguin accedir a una formació de qualitat.

Avantatges de les 3 setmanes presencials a Barcelona:

 • Interactuar cara a cara amb professionals acreditats del sector.
 • Realitzar networking amb companys rebent i compartint un gran nombre d’experiències.
 • Interactuar i projectar en grups, aprenent de manera col·lectiva i confrontant experiències i reflexions.
 • Viure per uns dies el dinamisme de Barcelona, una metròpolis cultural cosmopolita amb molts projectes de referència.
Programa

A. RELACIONS CULTURALS INTERNACIONALS I DESENVOLUPAMENT (4 crèdits)

Relacions culturals internacionals

 • Marc jurídic i polític de les relacions culturals intergovernamentals
 • Diplomàcia i acció cultural bilateral
 • Els organismes intergovernamentals
 • L’acció dels centres culturals estrangers
 • Context i experiències regionals de relacions culturals internacionals

Cultura i desenvolupament

 • La dimensió cultural del desenvolupament
 • Drets culturals, democràcia cultural i interculturalitat
 • Recomanacions i recursos internacionals
 • Estratègies de cooperació cultural al desenvolupament

B. COOPERACIÓ CULTURAL INTERNACIONAL  (3 crèdits)

 • Diplomàcia cultural versus cooperació cultural internacional
 • Finalitats i estratègies de cooperació cultural
 • La cooperació cultural al desenvolupament
 • Les xarxes de cooperació internacional
 • Experiències de cooperació cultural

C. DISSENY I ANÀLISI DE PROJECTES DE COOPERACIÓ CULTURAL INTERNACIONAL (4 crèdits)

 • Context geoestratègic i avaluació d’oportunitats
 • Les xarxes internacionals i la cooperación cultural
 • Disseny i planificació de projecte de cooperació cultural
 • Experiències de cooperació cultural: coproducció, xarxes, finançament creuat…
 • Experiències de cooperació al desenvolupament

D. BASES DE L’ACCIÓ CULTURAL (4 crèdits)

Política cultural

 • Paradigmes de les polítiques culturals contemporànies
 • Models internacionals comparats de política cultural
 • Estratègies de política cultural
 • Planificació i avaluació de polítiques culturals

Economia de la cultura

 • Estructures i dinàmiques dels mercats culturals
 • Participació, consum i demanda cultural
 • Estratègies de finançament

Empoderaments i referents creatius

 • Ascepcions i dimensions de cultura
 • Creativitat, indústria cultural i indústria creativa
 • Dinàmiques culturals contemporanies

E. DISSENY ESTRATÈGIC (4 crèdits)

 • Bases de disseny i planificació estratègica
 • Missió, visió i valors
 • Instruments de diagnòstic
 • Objectius estratègics i operatius
 • L’avaluació de projectes i programes
 • Disseny de programes i avaluació de recursos
 • Anàlisi de projectes i referents culturals

F. INTRODUCCIÓ A LA GESTIÓ DE RECURSOS (4 crèdits)

Marc jurídic

 • Fonts del dret, marc normatiu i assessorament jurídic
 • Drets culturals
 • Riscs i responsabilitats contractuals i extracontractuals
 • Règim jurídic i fiscal de les organitzacions i activitats culturals
 • Drets d’autor i propietat intel·lectual
 • Competències, organització i activitat administrativa

Disseny pressupostari

 • Introducció als instruments comptables i al cas d’anàlisi
 • Disseny del pressupost de despeses
 • Disseny del pressupost d’ingressos
 • Punt d’equilibri i viabilitat de projectes
 • La temporalitat pressupostària i comptable

Introducció a la comunicació i màrqueting

 • Bases del màrqueting aplicada a la cultura
 • Segmentació, target i posicionament
 • Disseny de l’estratègia de comunicació
 • Comunicación digital i convencional
 • Gestió del patrocini

G. PROJECTE FINAL POSTGRAU EN COOPERACIÓ I GESTIÓ CULTURAL INTERNACIONAL (7 crèdits)

 • Selecció del tema
 • Disseny i planificació del projecte
 • Selecció i anàlisi de referents
 • Desenvolupament d’estratègies
 • Proposta operativa
 • Redacció i presentació

 

Llegir més
Llegir menys
Pràctiques professionals

Un aspecte interessant del programa consisteix en la possibilitat de realitzar una estada de pràctiques en una organització cultural -veure llistat-. La Universitat de Barcelona, per fer-ho, posa a disposició de les institucions que ho desitgen un model estàndard de conveni de practiques. El coordinador de pràctiques, Tino Carreño, acompanyarà als estudiants en el seu procés individual de recerca de les mateixes. També informarà als alumnes de les possibles pràctiques que estiguin a l’abast des del programa.

CENTRES DE PRÀCTIQUES
Associacions, fundacions, ateneus...
Recerca i formació (centres, universitats, facultats, departaments...)
Companyies i grups musicals
Comunicació i difusió (gabinets de premsa, projectes de difusió…)
Cooperació internacional (Embaixades, consulats, cases, instituts estrangers…)
Espais d'exhibició (I)
Espais d'exhibició (II))
Espais d'exposició
Espais de creació
Festivals, fires i d'altres esdeveniments culturals (I)
Festivals, fires i d'altres esdeveniments culturals (II)
Gestió patrimonial i documental (museus, espais arqueològics, arxius, biblioteques)
Gestió territorial (Ajuntaments, centres civics, centres culturals) (I)
Gestió territorial (Ajuntaments, centres civics, centres culturals) (I)
Indústries culturals (empreses, edició…)
Graduats del programa

Entre els graduats del màster, existeix un gran nombre de professionals amb càrrecs de responsabilitat a diferents equipaments i projectes culturals nacionals i internacionals com són, entre d’altres, Centro Cultural Juan de Salazar de Asunción (Paraguay), Academia de Música de Viana Do Castelo (Portugal), Universidad San Ignacio de Loyola de Lima (Perú), Fundación Ciudad de la Plata (Argentina), Asociación Conecta Cultura de México, ‎Dugnad Music&Media WorkSpace, Red de Organizaciones Musicosociales de Iberoamérica, Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, Programa Puesta en Valor del Patrimonio Regional en Gobierno Regional de Antofagasta (Chile)

Direcció, coordinació i professorat convidat
Lluís Bonet

Professor del Departament d’Economia de la Universitat de Barcelona.

Director acadèmic i docent del Postgrau en Cooperació i gestió cultural internacional.

Jordi Tresserras

Especialista en Turisme Cultural. Director IBERTUR i del LABPATC de la Universitat de Barcelona.

Coordinador acadèmic del Postgrau en Cooperació i gestió cultural internacional.

Herman Bashiron Mendolicchio

Especialista en Mobilitat Cultural, Art Contemporani i Cooperació Cultural Internacional.

Tutor acadèmic del Postgrau en Cooperació i gestió cultural internacional.

Jordi Baltà

Consultor i investigador especialista en la gestió i politiques culturals.

Mônica Barcelo

Especialista en cooperació cultural internacional en el sector dels museus.
Secretaria Técnica del Programa Ibermuseos.

Sandra Campos

Directora Diaspora.

Tino Carreño

Professor del Departament d’Economia de la Universitat de Barcelona i especialista en gestió i producció d’espectacles i festivals d’arts escèniques i música

Coordinador pràctiques del Postgrau en Cooperació i gestió cultural internacional.

Diane Dood

Directora de l’Institut Internacional de Gastronomia, Cultura, Arts i Turisme.

Javier Iturralde

Colombia University – New York. Especialista en el desenvolupament d’estratègies de Màrqueting 3.0

Àngel Mestres

Director Trànsit projectes.

Diana Pinós

Consultora especialitzada en creativitat i innovació.

Mike Ribalta

Responsable de l’Àrea de Professionals de Fira Tàrrega.

Pep Salazar

Director executiu OFFF Festival.

Fernando Vicario

Consultor cultural i expert en cooperació cultural internacional.

Zaida Rico

Especialista en gestió i cooperació iberoamericana d’arts escèniques.

Secretària Tècnica del Programa IBERESCENA.

Facebook
Calendari

Aquest curs combina la formació presencial i a distància. La fase presencial es concentra en 3 setmanes intensives durant el mes de gener de 2021. La docència a distància combina materials, exercicis i tutories amb algunes sessions de docència virtual.

 • Periode docent a distància: del 6 d’octubre del 2021 al 30 de juny del 2022.
 • Setmanes presencials: 3 setmanes intensives, del 10 al 28 de gener de 2022.
 • Horaris setmanes presencials: de dilluns a divendres de 9h30 a 17h.
 • Preinscripció: fins octubre de 2021
 • Lloc d’impartició: l’Edifici IL3 de la Universitat de Barcelona, C/ Ciutat de Granada, 131, 08018 Barcelona (ubicació)

L’organització es reserva el dret de modificar les dates previstes. En aquest cas, la secretaria avisarà als alumnes amb la màxima antelació possible.

 


Preinscripció i matriculació


Accepto els terminis i condicions legales


Vull rebre comunicacions comercials i publicitaries del Institut de Formació Contínua relacionats amb la formació

* Camps obligatoris