Projectes internacionals

El Programa de Gestió Cultural té una gran vocació internacional. Participar en projectes de recerca o de cooperació professional amb col·legues d’altres parts del món ens permet aprendre i contrastar experiències, compartir metodologies i estratègies, i créixer gràcies a disposar de més estímuls i recursos.

Tota aquesta experiència la posem a disposició dels nostres estudiants, doctorands i institucions culturals de proximitat. En els darrers anys hem guanyat projectes competitius del programa Europa Creativa, Horizon2020, Erasmus+, el Research Council de Noruega o la Unió Iberoamericana d’universitats.

Els nostres socis provenen d’una cinquantena de països diferents i aporten experiències i mirades complementàries entre si: fundacions, festivals, universitats, teatres, agències governamentals, instituts d’estadística, organismes de recerca, organitzacions intergovernamentals, associacions, consells de les arts i la cultura, residències artístiques o xarxes internacionals, entre altres.

Projectes internacionals:

CHARTER – European Cultural Heritage Skills Alliance

El projecte, finançat pel programa Erasmus+, va començar el gener de 2021 i durarà els pròxims quatre anys. CHARTER pretén crear una estratègia de competències sectorials duradora i completa per a garantir que Europa disposi de les competències necessàries en matèria de patrimoni cultural per a fer costat a les societats i economies sostenibles, incloses les competències transversals com les digitals/tecnològiques i les de l’economia verda/blava.

El consorci reuneix 28 membres que representen alguns dels principals centres d’educació i formació, organitzacions, xarxes i ocupadors del sector del patrimoni cultural europeu. Per a més informació, faci clic aquí.

 

STRONGER PERIPHERIES:  A Southern Coalition

Una “coalició del sud” per al foment de la participació en les Arts. Una iniciativa a llarg termini destinada a enfortir les bases de les arts i la cultura als països d’Europa meridional, centrant-se especialment en els enfocaments participatius i el foment de la capacitació.
El projecte reuneix a 17 organitzacions de 10 països totes elles compromeses amb el foment de la participació local de les arts i amb l’objectiu de superar els obstacles en els seus contextos específics mitjançant la cooperació mútua. Stronger Peripheries: A Southern Coalition és un projecte de cooperació cofinançat pel Programa Europa Creativa de la Unió Europea.

UNCHARTED (H2020) 01/2/2020 – 31/1/2024
Centrant-se en les pràctiques d’avaluació desenvolupades pels diferents actors implicats en el sector cultural, el projecte UNCHARTED, finançat per la UE, identificarà la pluralitat de valors culturals d’Europa vinculats a productes, produccions, serveis, activitats i llocs culturals específics. Tindrà en compte la multiplicitat d’agents i la diversitat de les pràctiques d’avaluació.
Dirigit per la Universitat de Barcelona i amb la participació de 10 socis investigadors amb seu a Espanya, França, Hongria, Itàlia, Noruega, Portugal i el Regne Unit, el projecte se centrarà en les pràctiques de valoració dels diversos agents que participen en la vida cultural, des del públic i els visitants fins als artistes, passant pels experts i els polítics”.

MESOC (H2020) 01/2/2020 – 31/1/2023
MESOC (Measuring the Social Dimension of Culture) és un projecte de tres anys finançat pel programa Horitzó 2020 de la Unió Europea. El projecte adapta i desenvolupa amb major profunditat un mètode per a l’avaluació de l’impacte “basada en la transició”, construint un model estructural de la Dimensió social de la Cultura, segons el definit en un dels objectius estratègics de l’Agenda Europea per a la Cultura presentada per la Comissió Europea en 2018. El producte esperat del projecte és un servei en línia lliure i d’accés obert que pugui ser usat tant per investigadors com per professionals per a mesurar el valor social i els Impactes de polítiques i pràctiques culturals.

SPOT (H2020) 01/1/2020 – 31/12/2022
El consorci està integrat per 15 socis de 14 països europeus i Israel. Un equip tan divers aportarà una àmplia gamma de coneixements, inspiracions i idees, inclosa una estreta cooperació amb els interessats locals, regionals o nacionals.
El projecte busca desenvolupar un nou enfocament per a comprendre i abordar el turisme cultural, així com per a promoure el desenvolupament de zones desfavorides. Explorarà formes emergents de turisme cultural, identificant oportunitats i desenvolupant estratègies que permetin als vilatans beneficiar-se dels seus valuosos actius culturals. Abordarà les llacunes de coneixement ampliant i desenvolupant la idea de turisme cultural i posarà en comú les lliçons apreses a través d’una eina d’innovació dissenyada per a ajudar als responsables de la formulació i l’aplicació de les polítiques.

Sus-Ter (Erasmus+) 01/9/2019 – 31/8/2020
El projecte SUS-TER “Redes de conocimientos, habilidades y competencias para una valorización territorial inclusiva y sostenible del patrimonio cultural, los productos de origen y la biodiversidad”  està coordinat per la Universitat de Florència (Itàlia) i cofinançat pel Programa Erasmus + de la Unió Europea. El projecte és una col·laboració entre 3 socis europeus (Universitat de Florència, Universitat de Barcelona i Diversité & Développement) i 6 socis de tres diferents països llatinoamericans: Universitat de Caldas i Universitat de Quindío (Colòmbia), Universitat Nacional de Costa Rica i Universitat de Costa Rica, Universitat Nacional de Mèxic i Universitat Iberoamericana (Mèxic)

CICERONE (H2020)  01/2/2019 – 31/1/2023
CICERONE acrònim de “Creative Industries Cultural Economy Production Network” és un ambiciós projecte de recerca internacional interdisciplinari. El seu principal objectiu és proporcionar una forma innovadora de comprendre el funcionament de les indústries culturals i creatives o ICC i, d’aquesta manera, establir una nova base per a l’adopció de polítiques eficaces en l’àmbit comunitari, nacional i local dirigides a aquestes activitats econòmiques.

BeSpectACTive! (Creative Europe) 01/12/2018 – 30/11/2022
BeSpectACTive! és un projecte europeu finançat per Programa Europa Creativa centrat en el desenvolupament i formació de les audiències. En el qual s’involucren algunes de les organitzacions europees més innovadores que treballen en relació a l’apoderament de l’espectador en les arts escèniques contemporànies. Els seus membres són 9 festivals i teatres europeus, el centre de recerca Fundazione Fitzcarraldo, i les universitats: Université de Montpellier i Universitat de Barcelona. Un projecte de recerca que analitza el procés i avalua el seu impacte i eficàcia.

Eulac-Focus (H2020) 01/3/2016 – 30/11/2019
Eulac-Focus és un projecte d’investigació finançat a través del programa Horizon 2020 de la Unió Europea per al període 2016-2019 com a part de l’estratègia europea d’enfortir les relacions estratègiques entre la Unió Europea (EU) i Amèrica Llatina i el Carib (LAC). El projecte pretén avaluar l’estat de la qüestió, reflexionar sobre els reptes més importants i aportar propostes útils per a la dinamització de les iniciatives existents i el desenvolupament de noves propostes de cooperació.

CulturalBase (H2020) 01/5/2015 – 30/4/2027
CulturalBase. Plataforma Social sobre Patrimoni Cultural i les identitats europees, coordinat per la Universitat de Barcelona i finançat pel programa Horizon 2020 “Europa en un món canviant: les societats inclusives, innovadores i reflexives”. Té com a objectiu abordar el tema del Patrimoni i de les identitats europees des d’un doble punt de vista, específicament, una perspectiva de política pública i analítica. Els debats de recerca es relacionen amb tres pilars: la identitat cultural, el patrimoni cultural i l’expressió cultural.

 

 Projectes de recerca espanyols:

Innova
Aquest projecte combina diferents disciplines i sensibilitats territorials que aborden el complex problema del model soci-econòmic de l’Espanya arran de la crisi econòmica, a través de la perspectiva de la innovació, la creativitat i la cultura. +info