Recerca acadèmica

El professorat i els investigadors associats al Programa de Gestió cultural estan integrats en diversos grups de recerca que participen del Programa de doctorat en Societat i cultura. De manera específica i a l’àmbit de la Gestió de la cultura i el patrimoni, existeixen 3 línies de recerca principals:

1. Anàlisi de l’economia, els mercats i les organitzacions culturals. Inclou recerca en economia de la cultura i el patrimoni, indústries culturals i creatives, consum i demanda cultural, impacte econòmic i valoració contingent, mercat de treball, models organitzatius i màrqueting cultural, entre d’altres.
Directors de recerca: Lluís Bonet, Montserrat Pareja i Anna Villarroya

2. Dinàmiques culturals i models d’intervenció social i governamental. Inclou recerca en política cultural, sociologia de la cultura, models d’organització i treball cultural, psicologia social i cultural, dinàmiques urbanes, governança cultural, legislació i drets culturals, dinàmiques interculturals, consum, pràctiques i usos del temps d’oci, estils de vida, identitat i processos d’autoacomodació, entre d’altres.
Directors de recerca: Lluís Bonet, Núria Codina, Arturo Rodríguez-Morató, Xavier Torrens i Anna Villarroya

3. Museologia, gestió i presentació del patrimoni. Inclou recerca en museologia, processos de patrimonialització, museografia, didàctica del patrimoni, turisme cultural i gestió patrimonial, entre d’altres.
Directors de recerca: Gaspar Coll, Rosa Creixell, Margarita Diaz-Andreu, Xavier Hernàndez, Llorenç Prats, Xavier Roigé, Joan Santacana, Núria Serrat i Jordi Tresserras

Donada la gran varietat de disciplines acadèmiques incloses en el Programa de gestió cultural, els seus investigadors s’integren en un gran nombre de Grups de recerca. A continuació es detallen els més significatius: