Portal iberoamericà de gestió cultural

El Portal iberoamericano de gestión cultural és una plataforma online al servei dels professionals de la cultura que recopila i facilita l’accés gratuït a recursos digitals relacionats amb la gestió i les polítiques culturals. Aquest projecte, iniciat l’any 2000, pretén contribuir a la construcció i desenvolupament de l’espai cultural iberoamericà, l’incloure i potenciar iniciatives procedents tant de la Península Ibèrica com d’Amèrica Llatina i d’aquells altres països amb relació històrica i cultural amb aquest espai. Els seus protagonistes són els milers de gestors culturals interessats en aquest espai i distribuïts per tot el món.