Programa de Gestió Cultural

Universitat de Barcelona

Portal Iberoamericà de Gestió Cultural

El Portal Iberoamericano de Gestió Cultural és una plataforma online al servei dels professionals de la cultura que recopila i facilita l’accés gratuït a recursos digitals relacionats amb la gestió i les polítiques culturals.

Aquest projecte, iniciat a l’any 2000, pretén contribuir a la construcció i desenvolupament de l’espai cultural iberoamericà, al incloure i potenciar iniciatives procendents tant de la península ibèrica com d’Amèrica Llatina i d’aquells altres països amb relació històrica i cultural amb aquest espai. Els seus protagonistes són els milers de gestors culturals interessats en aquest espai i distribuits per tot el món.

Objectius específics:

  • Contribuir al desenvolupament i enfortiment de l’espai cultural iberoamericà amb un servei interactiu d’informació i documentació a través d’internet de suport a les institucions i als professionals de la gestió i la cooperació cultural de la regió
  • Descriure, registrar, promoure i difondre informació, dades i altres elements sobre institucions, serveis, programes i projectes, així com aquells recursos al servei de la gestió i la cooperació cultural
  • Generar interconnexions i escenaris comuns amb altres sistemes i xarxes similars d’informació cultural, ampliant les possibilitats d’accés a les diferents àrees del coneixement

http://www.gestioncultural.org

© 2017 Programa de Gestió Cultural / Contacte / Avís legal
Web: David Oliveras | Carles Salas