Aquesta entrevista neix fruït de la col·laboració entre Ana Cecilia López Olvera, estudiant del Máster Oficial en Gestió Cultural de la Universitat de Barcelonai el Col·lectiu Intermedia Arte donat la seva preocupació per la situació política actual per …

Producció de festes tradicionals

Les festes tradicionals són esdeveniments que arriben a tots els públics i són un autèntic referent d’identitat. Les col·laboracions entre els agents públics, privats i el teixit social es fan patents com en pocs altres sectors. …

Producció d’esdeveniments musicals

La producció de festivals, actes o concerts musicals requereix d’uns paràmetres d’actuació i planificació determinats pel temps i recursos disponibles. A més, el sector de la música en viu compta amb uns agents i particularitats propis (promotors, …

El perfil del gestor cultural

La gestió cultural és una professió que al llarg del temps ha anat confeccionant la seva pròpia definició i reptes. En aquest cas, s’analitza què reconeixement social existeix de la professió i la autodentificació del …

Girar un espectacle d’arts escèniques requereix d’una sèrie de factors a tenir en consideració (coneixement del territori que es vol girar, atendre els promotors, saber què circuits existeixen, suports i col·laboracions, despeses de producció, mobilitat, etc.). Actualment, existeix una major …

La planificació, el coneixement dels agents i del territori en el qual s’actua, la capacitat de reacció davant d’imprevistos, les possibilitats tècniques, etc. són aspectes que cobren especial importància a l’hora d’organitzar un festival o fira. Moltes d’aquestes responsabilitats i …

DÍEZ AÑOS DEL BOOM DEL LIBRO ELECTRÓNICO. Teresa M. Peces ofereix en aquest breu article una sintesi de com ha evolucionat la convivència entre el llibre electrònic, sorgit fa deu anys, i el llibre tradicionals imprés.¿Ha hagut canvis significatius en …

Intercultural trends in the Euro-Mediterranean regions. 

El Intercultural Trends in the Euro-Med Región és una enquesta qualitativa realitzada a països que pertanyen a la regió Euro-Mediterranea que és executada des de l’any 2010, per Anna Lindh Foundation. En aquesta …

Marina Formoso i Gabriel Rebollo són dos estudiants del Programa de Gestión Cultural de la UB i han desenvolupat el tema del turisme cultural, especialment el del turisme musical en el seu assaig per a l’assignatura Prospectiva i Anàlisi de …


El programa VALOR AFEGIT amb imatges dels alumnes del Màster en Gestió Cultural de la UB i una entrevista a Lluís Bonet parlant dels indicadors de seguiment dels equipaments culturals (a propòsit de l’auditoria del CONCA al MNAC) i la …

  • Universitat de Barcelona
  • IL3 - Instituto de Formación Continua
  • Fundació Bosch i Gimpera - Universitat de Barcelona