La nostra revista, volums publicats...

Revista DUODA

L'excel·lència femenina al final del patriarcat

Text en format PDF

Libres rebuts

L'excel·lència femenina al final del patriarcat
Núm. 41 (2011)

Llegir a www.raco.cat.

Escrits
Editorial: L’excel•lència femenina al final del patriarcat /
La excelencia femenina al final de patriarcado
Gemma del Olmo Campillo, Un fantasma
abandona Europa: La crisis de la unidad
Donatella Franchi, La creatividad que pasea entre el arte y
la vida
Col•loqui amb Donatella Franchi
María-Milagros Rivera Garretas, Ella es demasiado libre.
La revolución del tiempo y del amor
Diana Sartori, Medida por medida
Col•loqui amb María-Milagros Rivera i amb Diana Sartori
Sònia Moll, Poemes
Projecte d’artista: Donatella Franchi
Entrevista amb Pat Carra

Fe d'errates


La Comissió de Redacció de la revista DUODA demana disculpes a l'artista DONATELLA FRANCHI perquè un problema d'impressió de les imatges que formen el seu Projecte d'artista del núm 41 de la revista, fa que aquestes no tinguin la qualitat, el color ni la nitidesa adequades.

Donatella Franchi, A Clotilde

Ver el projecte de l'Artista a pantalla complerta

Ver el proyecto de la Artista a pantalla completa Ver el proyecto de la Artista a pantalla completa Ver el proyecto de la Artista a pantalla completa Ver el proyecto de la Artista a pantalla completa Ver el proyecto de la Artista a pantalla completa Ver el proyecto de la Artista a pantalla completa Ver el proyecto de la Artista a pantalla completa

Dades de la publicació

Accés lliure al contingut

Universitat de Barcelona
Pujar ^