Nou número de Quaderns de Docència Universitària

S’ha publicat el quadern L’aprenentatge basat en la indagació i el codisseny de la col·lecció Quaderns de Docència Universitària.

En el context actual, sabem que la docència basada únicament en la transmissió de continguts no proporciona uns bons resultats. Els estudiants necessiten formació no tan sols per adquirir informació, sinó per aprendre a organitzar-la i atribuir-hi un sentit i un significat. Per això es parla contínuament de la necessitat de canviar els mètodes d’ensenyament centrats en la transmissió del coneixement per metodologies que afavoreixin el disseny d’activitats centrades en l’aprenentatge. Abordar la docència universitària centrant-se en l’estudiant implica que el focus està en qui aprèn, en els seus processos d’aprenentatge i en la comprensió que es genera sobre el contingut del curs.

Des d’aquesta perspectiva hi ha múltiples metodologies i enfocaments docents. En aquest treball ens hem centrat en l’anàlisi i l’aplicació de l’aprenentatge basat en la indagació, atès que creiem que és un tipus de metodologia que acosta l’aprenentatge als processos d’investigació i contribueix a la millora de coneixements i habilitats per tractar situacions complexes.

Podeu trobar el text complet als següents enllaços:

Text en català
Texto en castellano