La Investigació i la innovació en Tecnologia Educativa (FIET 2021)

Del 27 al 29 d’octubre de 2021 se celebrarà el FIET2021 en format híbrid. No et perdis les dates clau per enviar la teva contribució.

FIET 2021 pretén ser un espai de trobada d’investigadors de rellevància internacional relacionats amb el món de l’educació i la tecnologia perquè reflexionin, discuteixin i facin propostes de manera conjunta sobre el paper de la recerca en tecnologia i educació com a element transformador de l’educació en un context digital per tal de contrastar i buscar solucions a algunes de les mancances actuals de la recerca en Tecnologia Educativa.

Els objectius d’aquesta jornada són:

1. Visibilitzar la recerca en Educació i Tecnologia i contrastar-la amb la del món amb la finalitat de generar escenaris de futur en aquest àmbit.

2. Analitzar, debatre i elaborar propostes de recerca educativa per a nous escenaris educatius des d’una òptica tecnològica global i transformadora.

:: Més informació