Màster de Cultures Medievals

El Màster en Cultures Medievals de la Universitat de Barcelona és un màster d’estudis interdisciplinaris d’alta qualitat que combina l’especialització i la transversalitat necessàries per a una òptima recerca en l’Edat Mitjana. El Departament d’Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica hi participa i té un pes específic important en la programació del mateix, a través de diferents assignatures obligatòries i optatives i amb la direcció dels treballs de recerca de final de Màster. Els estudiants de Màster tenen la possibilitat de gaudir de beques de col·laboració amb el Departament.

Per saber-ne més: Màster de Cultures Medievals