GRAMP-UB. Grup de Recerca d'Arqueologia Medieval i Postmedieval [Universitat de Barcelona]Investigador/a principal del grup: M. Dolores López Pérez

Web del grup

El Grup de Recerca en Arqueologia Medieval i Postmedieval de la Universitat de Barcelona (GRAMP.-UB) està format per un equip interdisciplinari de membres de diferents institucions nacionals i internacionals centrat en l’estudi de l’arqueologia històrica en època medieval i postmedieval a través del plantejament d’àrees temàtiques diverses i la recerca d’espais d’encontre multidisciplinaris.

Fruit de la recerca continuada des de 1995, actualment el GRAMP és un Grup de Recerca Consolidat.

Publicacions:
López, M.D.; Padilla, J.I. (2013): Mallorcan merchants in the medieval Maghrib: mercantile strategies in the port of Hunayn in the mid-fourteenth century. Mediterranean Historical Review, volume 28, issue 2, pp.141-165

Ollich, I. (ed.) (2012) Archaeology. New Approaches in Metodology and Techniques. 292 p. Intech Publ. Univ. Rijeka ISBN: 979-953-307-639-2. Dipòsit legal: DOI: 105772/2412

Travé, E.; Quinn, P.; López, M.D.; Padilla, J.I. (2014) Pottery making in a Cave-Dwelling Kiln Site: Compositional and Technological Characterization of Medieval Greyware Production at Cabrera d’Anoia, Catalonia, Spain. Archaeological and Anthropological Sciences. Berlin-Heidelberg, Springer. DOI: 10.1007/s12520-014-0179-2.

López, M.D.; Padilla, J.I. (2010): La consolidación de una nueva estrategia en las relaciones entre la Corona de Aragón y el Magreb Hafsída: el tratado de 1403 y sus perspectives mercantiles. Anuario de Estudios Medievales, 40/2, pp.665-689