Línies de recerca

Grup de Recerca Consolidat, que centra la seva recerca en les temàtiques següents: