Research lines

  1. Creences, representacions i sabers dels docents
  2. Reflexivitat dialògica i processos de formació
  3. Textos reflexius: relats de vida lingüística
  4. Anàlisi de la interacció a l’aula