Publicació sobre la trajectòria de l’educació plurilingüe a càrrec de Juli Palou i Montserrat Fons

La Montserrat Fons i d’en Juli Palou han escrit una publicació sobre la trajectòria de l’educació plurilingüe a les aules. El seu article ha estat publicat en el número 100 de la revista Articles: De Didàctica de la Llengua i la Literatura de l’editorial Graó. Aquí trobareu l’enllaç per accedir a la pàgina web de Graó en què es mostra el contingut dels articles publicats enguany en l’edició de gener de 2024.

En el seu article titulat “De camí cap al plurilingüisme a les aules”, la Montserrat i en Juli presenten quines són les estratègies pròpies d’una educació plurilingüe, que es fonamenta en reconèixer la diversitat lingüística i cultural de les nostres aules actuals. Seguint la literatura més actual, en l’article s’hi defensa que les pràctiques que fan dialogar els trets distintius de les llengües i la manera com les usen els diferents agents socials i educatius afavoreixen l’aprenentatge de la llengua d’escolarització.

Deixa un comentari