Membres

Han format part de l’equip de PLURAL:
Dra. Margarida Cambra
Dra. Cristina Ballesteros
Dra. Marilisa Birello
Dra. Míriam Cabré
Professora Theresa Zanatta