Aprenentatge autònom dels estudiants a través de lliçons Moodle.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Els objectius d’aquesta millora són:

1.Desenvolupar la capacitat de raonar, relacionant coneixements adquirits per a aconseguir una visió més global a l’àmbit del funcionament del cos humà.

2. Estimular l’aprenentatge autònom per un millor aprofitament de les sessions presencials i aconseguir una millora construcció del saber.

3. Millorar la autoavalució formativa mitjançant el feedback corresponent, per tal d’aprendre dels errors.

4. Familiaritzar l’alumne amb l’entorn Moodle a través de l’eina “Lliço”.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/042
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Torres Gallardo, Begoña
Participants: 
Lyda Halbaut Bellowa
Ensenyament/s: 
MEDICINA
Assignatures implicades: 
Anatomia funcional i Embriologia de l'aparell locomotor