ART_PRO&DOC

Art, professió i docència
Presentació: 

El grup Art, Professió i Docència cerca fórmules que apropin el context universitari al context social general. En els darrers anys ha centrat el seu treball en el tema que de manera genèrica relaciona la nostra tasca docent a la Universitat i la nostra tasca com a creadors en el context cultural contemporani.

El món de l’art és, i més en el marc actual de crisi econòmica, un espai de difícil accés. L’artista novell se sol trobar davant d’un panorama excloent, marcat pel rigor i la competitivitat. Aquesta situació dóna motius suficients per plantejar accions que anticipin allò que l’estudiant pot trobar-se en finalitzar els estudis, que li proporcionin eines i que l’ajudin a ser més efectiu en les seves estratègies de promoció i inserció al món laboral.

Per aquest motiu, un dels nostres focus d’interès és el de promoure la professionalització en els estudiants de Belles Arts, posant especial atenció als estudiants de primer curs.

Objectius:

Buscar vincles entre la realitat artística professional i l’ensenyament de l’art i contribuir a reduir la distància entre ambdues situacions a través de:

  1. Propostes directes amb una incidència immediata en la innovació docent.
  2. Propostes que de manera indirecta incideixen sobre la millora docent a curt termini.
  3. Activitats de difusió social que vinculin l’activitat docent i l’artística.

Principals línies d’actuació:

Per potenciar les competències i les habilitats, especialment en l’elaboració d’obres d’art i en l’accés a la professionalització, hem fet incidència directa en els estudiants, basant-nos en l’aprenentatge actiu en situacions reals i actuant bàsicament en tres eixos:

  1. Jornades amb creadors: cicle de conferències i seminaris en les quals es conviden professionals de l'art que mostren les seves propostes creatives mentre es debaten aspectes concrets de la creació artística.
  2. L’aprenentatge en situacions reals: exposicions i activitats paral·leles que s'han dissenyat i organitzat amb estudiants del Grau en Belles Arts.
  3. Converses amb artistes/docents: investigació al voltant de la recerca en art.
Codi UB: 
GINDOC-UB/005
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: 
Morell Rovira, Jordi
Membres del grup: 
Núria Gual Solé
Àlex Nogué Font 
Òscar Padilla Machó
Marta Negre Busó 
Joaquim Cantalozella Planas
Daniel Chust Peters
Teresa Pera Hospital
Marc Anglès Cacha

Projecte/s del Grup

2012PID-UB/139
Coordinació: Padilla Macho, Óscar
Estat: Finalitzat