El paper dels sistemes de gestió en el desenvolupament de competències transversals en els estudiants

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
  • Formar els estudiants en els sistemes integrats de gestió de la qualitat, el medi ambient i la seguretat de la Facultat de Química.
  • Procurar que els estudiants adquireixin consciència d’allò que significa la millora contínua, que és la finalitat última i una de les raons de ser de qualsevol sistema de gestió.
  • Procurar que els estudiants assimilin les responsabilitats i implicacions que comporten els sistemes de gestió i que els han d’ajudar a desenvolupar competències transversals relacionades amb la implementació d’aquests sistemes de gestió, abans esmentades i detallades a la descripció i també a l’apartat de desenvolupament del projecte.
  • Fomentar la consciència dels estudiants a l’hora de valorar la qualitat, el respecte al medi ambient i el treball segur com a valors indispensables en qualsevol tasca que desenvolupin al llarg del seu futur professional.
  • Millorar la gestió de les pràctiques de laboratori a partir de la nova informació obtinguda amb la implementació dels sistemes de gestió integrats.
  • Copsar el grau d’assoliment i comprensió de les tasques realitzades per part de totes les parts implicades en el procés (estudiants avaluadors, estudiants avaluats, professors avaluats).
Codi del projecte: 
2015PID-UB/021
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Gimenez Farreras, Jaime
Participants: 
Montserrat Cruells Cadevall, Núria Escaja Sánchez, Javier Fernández González, José Antonio Garrido Ponce, Montserrat Llauradó Tarragó, Antoni Roca Vallmajor, Laura Rodríguez Raurell, Maria Lluïsa Sagrista Gratovil, Carme Navarro Aragay, Josep Oriol Bernad Marcos
Ensenyament/s: 
Grau en Química, Grau en Enginyeria Química, Grau en Enginyeria de Materials, Màster en Enginyeria Ambiental, Màster en Enginyeria Química, Màster en Química Analítica