Exposició Virtual. Formació i avaluació per competències a una assignatura de Màster

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L'objectiu principal es donar a l'alumnat del Màster de Cultures Medievals la possibilitat  desenvolupar les seves competències en recerca primària en una fase final dels seus estudis en un camp que tant pot ser important per a la recerca com en un àmbit més professionalitzador i proporcionar visibilitat als i les estudiants en els espais d'investigació al oferir-los una finestra en la qual participar en un projecte real

Per dur aquest objectiu a terme ens proposem oferir les eines i la formació necessària per tal que cada estudiant dissenyi un document, en format pòster, dins d’un projecte conjunt d’exposició virtual. Per fer-ho, caldrà que els estudiants realitzin les següents tasques que concretem en objectius específics:

1.     Planificació conjunta de l’exposició virtual amb un fil temàtic conjunt i amb distribució coherent dels pòsters virtuals que s’hauran de dissenyar

2.     Concretar la temàtica de cada pòster

3.     Cercar la informació necessària per confeccionar el pòster

4.     Dissenyar el pòster amb el format adequat per tal que siguin una eina útil per a l’exposició final

5.     Preparar el discurs oral que es realitzarà en la presentació final

Considerem innovació el fet d’implicar als estudiants en una acció real i pràctica d’organització d’una exposició virtual, en la que s’hauran de posar en pràctica habilitats i competències amb un clar caràcter professionalitzador vinculat a la difusió dels resultats de la recerca.

Codi del projecte: 
2017PID-UB/027
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
GARI DE AGUILERA, BLANCA
Participants: 
Soler Sala, Maria
Carrillo Rangel, David
Ensenyament/s: 
Màster Cultures Medievals