Fem de consultors! La geoquímica des d’un punt de vista pràctic.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

En aquest PMID es pretén que l’estudiant sigui el protagonista del seu aprenentatge.

Els objectius inicials serien:

  • Resoldre un problema concret, tal i com es faria en una consultoria professional. Això permetrà l’estudiant adquirir les destreses relacionades amb un dels sectors d’ocupació principals en geologia.
  • Utilitzar la metodologia d'aula inversa, de manera que l’estudiant vingui a classe ja amb una idea del que haurà de fer a classe. Així, les hores amb professor podran ser destinades a resoldre dubtes i a la part resolutiva del cas d’estudi.
  • Potenciar l’aprenentatge col·laboratiu a classe.
Codi del projecte: 
2017PID-UB/039
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Cristina Domenech Orti
Participants: 
Albert Soler Gil
Mònica Rosell Linares