GIDAPsi

Grup d’Innovació Docent d’Avaluació Psicològica.
Presentació: 

L’equip docent implicat participarà activament amb la finalitat de constituir-se com a grup des del qual portar a termet diferents projectes de millora i innovació docent. Els objectius principals seran implementar una sèrie d’actuacions docents que permetin millorar i innovar la metodologia i les activitats formatives, així com, afavorir i enriquir l’adquisició de competències i objectius d’aprenentatge (referits a coneixements, habilitats i actituds) de l’alumnat a la matèria Avaluació Psicològica. Tot el professorat implicat imparteix l’encàrrec docent al Grau i Màster Universitari de Psicologia General Sanitaria de Psicologia (MUPGS) a assignatures obligatòries i optatives de l’àrea de l’Avaluació Psicològica.

A més, es pretén adequar l’avaluació dels aprenentatges amb la implementació de noves d’evidències d’avaluació coherents amb totes les actuacions de millora i innovació que es plantejaran mitjançant l’elaboració de diferents projectes de docència.

El grup es comprometrà a donar difusió de les iniciatives de millora i innovació que durà a terme.

Codi UB: 
GINDO-UB/206
Grup Innovació Docent (GID)
Coordinació: 
Muñoz Cano, Dámaris
Membres del grup: 
Ernesto Mijail Magallón Neri
Virginia Edith Krieger Sandoval
Elena Angulo Antúnez
Juan Antonio Amador Campos
Alba Águila Otero

Projecte/s del Grup

2023PMD-UB/022
Coordinació: Àngels Colome González
Estat: Actiu