GIDEI-UB

Grup d'Innovació Docent en Economia dels Impostos
Presentació: 
Objectius de l'activitat del grup

El principal objectiu és desenvolupar un Pla estratègic d’aprenentatge i ocupabilitat en l’àmbit de la fiscalitat que faciliti l’èxit acadèmic i professional dels estudiants interessats en aquest àmbit.

Per assolir aquest objectiu es preveu crear una comunitat “Community Tax”, integrada per estudiants, professors, ocupadors i recent graduats.

Aquesta comunitat tindrà, entre d’altres, les següents funcions:

1. Encoratjar als alumnes a que s’especialitzin en l’àrea de la fiscalitat, ja que d’entrada hi ha certa reticència.

2. Fer un seguiment personalitzat dels estudiants que s’integrin dins de la “Community Tax”

3. Motivar-los en l’aprenentatge de les matèries de fiscalitat més que en l’estratègia de superació de les proves d’avaluació. Aquesta millora en l’aprenentatge s’ha de sustentar en activitats com l’anàlisi de casos reals, la discussió de propostes de reformes fiscals, la realització de pràctiques en els àmbits de la fiscalitat, la realització de TFGs relatius a fiscalitat, en l’oferiment d’assistir a seminaris de recerca en l’àmbit de la fiscalitat i la realització de tallers específics de desenvolupament de competències professionals en aquest àmbit. També es considera molt rellevant la possibilitat d’involucrar a alumnes prescriptors o recent llicenciats en la tasca docent.

Cal remarcar que la visió que s’ofereix als alumnes sobre la fiscalitat tant és des de l’òptica empresarial o com des de l’Administració Tributària.

4. Garantir una major coordinació entre tots els professors de les diferents assignatures així com dels tutors de pràctiques i TFGs vinculats a l’àrea de fiscalitat en el grau d’ADE.

Els resultats esperats és que hi hagi un important grup d’alumnes que vulguin formar part d’aquesta comunitat i que aquests assoleixin l’èxit acadèmic i professional.

Si aquest èxit s’aconsegueix, es visualitzarà molt més el bon posicionament de la Universitat de Barcelona en aquest àmbit, la qual cosa hauria de provocar un augment del nombre d’alumnes que vulguin cursar aquesta especialització. 

 

Codi UB: 
GINDOC-UB/033
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: 
Montolio Estivill, Daniel
Membres del grup: 
Jordi Jofre Monseny
Pilar Sorribas Navarro
Alejandro Esteller Moré
Josep M. Durán Cabré
Marta Espasa Queralt
Javier Vázquez Grenno
Costa Cuberta, Mercè
Vall Castelló, Judit
Vaccaro Pérez, Daniel
Ceniceros Gratis, Angel Maria
Tarrago Guarro, Anais