GIDTAAVE

Grup d’Innovació Docent en Tècniques d’Aprenentatge Actiu i Vivencial en Economia
Presentació: 

· L’objectiu d’aquest grup és introduir innovacions docents en l’ensenyament de les assignatures del Departament d’Economia de la Facultat d’Economia i Empresa per tal d’aconseguir fer-lo més actiu i vivencial i així millorar l’aprenentatge dels estudiants i els seus resultats.

· Pel que fa al contingut de les assignatures, també es pretén capacitar a l’alumne per relacionar la realitat econòmica amb els conceptes i models teòrics dels programes i introduir una visió més amplia de l’Economia que prengui en consideració la visió de gènere i l’impacte ambiental.

· La nostra actuació es centrarà en aplicar les mateixes estratègies metodològiques d’Aula Invertida i Aprenentatge Basat en Equips. Fins ara, aquestes metodologies s’han implementat només als Grups d’Intensificació d’Estudis –es tracta d’uns grups semi presencials destinats als estudiants que repeteixen una assignatura–, i s’han mostrat força eficients tant per ajudar-los a millorar el seu procés d’aprenentatge –la seva assistència a les classes presencials, els seu treball dirigit i autònom–, com per augmentar el percentatge d’alumnes que es presenta a l’examen i la seva taxa de rendiment. A partir d’aquest curs, aquestes intervencions es seguiran fent als Grups d’Intensificació d’Estudis en els que els membres del grup tinguem docència, però també es començaran a aplicar a la resta de grups amb tot tipus d’estudiants i docència plenament presencial. En aquests nous grups, des d’aquest curs s’aplicarà l’Aula Invertida i l’Aprenentatge Basat en Equips a la part pràctica i de problemes. Amés, en aquesta part pràctica es vol introduir un aprenentatge de la Economia que suposi un apropament a les dades de l’economia real per millorar la motivació i la qualitat de l’aprenentatge dels estudiants. Per aquest motiu, la part pràctica de les assignatures es centrarà en l’obtenció i l’anàlisi per part dels estudiants de dades econòmiques reals que hauran de treballar en equips a través de problemes, simulacions de cimeres, aprofundint en notícies econòmiques i fent debats. També es pretén introduir als programes de les assignatures una visió més amplia de l’Economia que prengui en consideració la visió de gènere i l’impacte ambiental.

· Finalment, es faran avaluacions periòdicament de l’impacte i els resultats de les actuacions fetes en aquests grups, i com a conseqüència, s’aniran introduint millores en el disseny de les aplicacions d’aquestes metodologies a partir de les experiències prèvies.

Codi UB: 
GINDOC-UB/160
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: 
Rubert Adelantado, Glòria
Membres del grup: 
Gemma Abío Roig
Marta Arespa Castelló
Marta Gómez Puig
Ester Manna
Concepció Patxot Cardoner
Mònica Serrano Gutiérrez
Alexandrina Petrova Stoyanova
Montse Vilalta Bufí