Aplicació de les metodologies "Aprenentatge Basat en Equips”, "Aula Invertida" i “Tests freqüents” per a les assignatures de Macroeconomia del Grau en Economia

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l’alumnat implicat:

  • Convertir l'aula en un espai de treball actiu pels membres de la comunitat educativa presents.
  • Fomentar el treball en grup i la interacció entre els estudiants.
  • Facilitar adequar el ritme de treball a les necessitats de cada estudiant.
  • Millorar l'ambient de treball a l'aula.
  • Fomentar la capacitat d'anàlisi i de síntesi dels estudiants.
  • Facilitar la presa de consciència, per part del estudiants, del progrés en les seves aptituds i coneixements.
  • Millorar l’aprenentatge (autònom i col·laboratiu) dels estudiants.
Codi del projecte: 
2017PID-UB/015
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Vilalta Bufi, Montserrat
Participants: 
Abío Roig, Gemma
Arespa, Marta
Patxot, Concepció
Grup d'innovació docent: 
Documents: