Implementant un joc d'aula inversa

La finalitat del projecte és implementar, als diferents grups d'una assignatura obligatòria de tercer curs (Organització Econòmica Internacional-OEI) del grau d'economia, un sistema d'aula inversa basat en un joc. Gràcies als fons del premi Vicens Vives de qualitat docent atorgat a la coordinadora del projecte, els professors  d'OEI estem desenvolupant un joc de taula per avaluar els coneixements purament descriptius de l'assignatura. Aquest projecte preten utilitzar el joc per aconseguir que els alumnes tinguin una motivació per a buscar dita informació descriptiva abans de venir a classe a través d'Internet (familiaritzant-se amb les webs bàsiques relacionades amb l'assignatura). En lloc de fer un test als estudiants en arribar a classe per veure si han fet els deures, la idea es que demostrin els seus coneixements mitjançant el joc (i es veurien recompensats en la seva nota d'avaluació continuada). Es tracta dons d'aconseguir els beneficis que aporta l'aula inversa (fomentar l'autonomia en l'aprenentatge i permetre classes més analítiques) aprofitant els beneficis que aporta l'ús dels jocs a l'ensenyament (motivació). S'espera també que aquesta innovació docent, al fer-se de forma simultània en tots els grups, ajudi a treballar com a equip docent als professors de l'assignatura.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Assolir els següents objectius i competències del Pla Docent d'OEI:

1) millorar la capacitat de buscar i integrar nous coneixements i actituds dels alumnes. (objectiu d'aprenentatge de l'assignatura referit a destresa)

2) Conèixer la xarxa d’institucions econòmiques internacionals mundials i regionals creada després de la Segona Guerra Mundial, per donar suport al sistema de relacions econòmiques internacionals. (objectiu d'aprenentatge de l'assignatura)

3) Identificar els aspectes tant estàtics com dinàmics de les principals institucions econòmiques internacionals, (objectiu d'aprenentatge de l'assignatura)

4) competències que es desenvolupen: Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals) i Capacitat d'identificar i de comprendre les institucions econòmiques i el seu funcionament 

Codi del projecte: 
2022PID-UB/008
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Patrícia García-Durán Huet
Participants: 
Yuan Jia Zheng
Carlos Marcuello Recaj
Roberto Gásquez Mendoza
Federico Demaria
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Economia
Assignatures implicades: 
Organització Econòmica Internacional