MICOMFAR

Grup d’innovació per a la millora de les competències professionals al Grau de Farmàcia
Presentació: 

L’objectiu principal del grup és realitzar accions d’innovació docent en en el marc del pla d’estudis del Grau de Farmàcia encaminades a millorar les competències professionals dels estudiants de farmàcia.

Les competències que un estudiant del grau de Farmàcia deu adquirir per tal d’afrontar amb èxit el futur professional són molt diverses, són transversals i impliquen a totes les àrees de coneixement de la carrera traspassant en ocasions l’àmbit merament acadèmic per introduir-se en àrees de l’aprenentatge que afecten a altres factors de coneixement com ara el lideratge, l’emprendedoria, la resolució de situacions professionals particulars, mobilitat, etc. 

Un dels objectius del grup és assajar sistemes de feedback i feedforward d’estudiants que hagin realitzat l’assignatura “Pràctiques en empreses” , amb el suport tecnològic i de processament estadístic que permetin aportar el coneixement necessari per tal de millorar les competències professionals del Grau. En aquest context s’han de preparar informes pels tutors de l’empresa i pels alumnes adients per tal de poder tenir indicis necessaris per realitzar les millores docents que impliquen un avenç pel desenvolupament d’accions de millora docent que facilitin la inserció dels estudiants del Grau de Farmàcia en el mercat laboral.

A continuació s’enumeren algunes de les fites més importants de desenvolupar en els propres anys:

Analitzar estadísticament les dades recollides en els informes dels estudiants que han realitzat les pràctiques en empreses externes en un període d’aproximadament 3 anys, el que ens permetrà fer una fotografia i una reflexió de la situació actual.

Analitzar i reflexionar sobre les dades estadístiques recollides en els informes dels tutors de les empreses que han acollit els estudiants.

Preparar informes i estudis que impliquin als estudiants egressats i el seu punt de vista en relació a les millores docents que es podrien incloure al Grau per tal de cobrir les mancances que hagin trobat.

Estudi de les propostes de millora docent i avaluació de la implementació de aquestes en el Grau.

L’objectiu és poder transmetre la informació al professorat de la Facultat per tal de que puguin realitzar accions de millora docent encaminades a cobrir aquestes mancances. En aquest sentit el projecte engloba al conjunt de professors, assignatures i disciplines impartides a la Facultat.

Per partícips de les nostres reflexions a associacions professionals com ara l’Asociación Española de Farmacéuticos de la Industria o la secció de industria del Col•legi de Farmacèutics.

Continuar amb les tasques de difusió portades a terme per grup tant en comunicacions a congressos com en el redactat d’articles de difusió.

Codi UB: 
GINDOC-UB/154
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: 
Escolano Mirón, Carmen
Membres del grup: 
Encarna García
Mercè Pallàs
Santiago Vázquez
Carles Galdeano
Anna Lluch
Pilar Pérez Lozano
Christian Griñan
Diego Muñoz-Torrero
Andreea Larisa Turcu

Projecte/s del Grup

2022PMD-UB/016
Coordinació: Mercè Pallàs Lliberia
Estat: Actiu
2014PID-UB/017
Coordinació: Escolano Mirón, María Carmen
Estat: Finalitzat