Polifonies

Polifonies
Presentació: 

El grup docent “Polifonies” parteix de la idea de que la universitat no és només un reflex de la societat sinó un lloc privilegiat per inventar formes per incidir en les seves problemàtiques, generar noves narratives i inventar pràctiques que trenquin amb les dinàmiques hegemòniques que han configurat l’ordre simbòlic dominant, masculí, burgès, heteronormatiu i occidental.

El grup està format per professores del Grau d'Història de l'art de la Facultat de Geografia i Història, que imparteixen assignatures vinculades amb l’art contemporani, la teoria de l’art i la sociologia de l’art, en concret Últimes Tendències de l'Art (de 1960 a l'Actualitat), Teoria de l’art i Llenguatges Artístics). Som conscients de la responsabilitat que tenen els sistemes artístics-visuals i les seves narratives teòriques i historiogràfiques en la configuració d’identitats hegemòniques, per això, com el mateix títol del grup indica, aportem una mirada polièdrica articulada a través d’un concepte polifònic, el d’interseccionalitat, nascut en el sí del pensament feminisme afroamericà estatunidenc i que s’ha convertit en clau per a la lectura dels fenòmens socials i culturals d’avui. A finals dels 80 del segle XX, les feministes afroamericanes dels USA es van adonar que el sistema sexe/gènere, de classe i de raça no era suficient per a l’elaboració d’una anàlisi sociològica acurada sobre les xarxes de poder del patriarcat. Van ampliar el ventall de criteris d’anàlisi a la discapacitat, l’edat, la confessió, la casta, l’ètnia o la nacionalitat. La teoria interseccional s’enriqueix del pensament crític postestructuralista, de l’epistemologia feminista, del decolonialisme, de la teoria queer, de l’indigenisme i les teories contextuals.

En aquest marc, la finalitat  d'aquest projecte és mostrar a l’alumnat la importància de desplaçar-se dels paradigmes androcèntrics, eurocèntrics, classistes, etc. del relat hegemònic de la història de l’art. En els continguts de les diferents assignatures es partirà de cancel·lació de les dones en la narració patriarcal de “la” Història de l’art, es treballarà el pensament i la producció de teòriques, pensadores i artistes i, també, es durà a terme una anàlisi crítica de les representacions estereotipades i sexistes que històricament han travessat les narratives visuals. Es reflexionarà sobre les desigualtats i també es pensarà en les alternatives per canviar tal realitat. També es tindrà en compte la diversitat de manifestacions artístiques que van formar i formen part de l'arena cultural global per fer-les dialogar amb les manifestacions més reconegudes de la cultura hegemònica masculina.

Aquest enfocament interseccional permet relacionar estretament la teoria i el pensament amb la pràctica artística, fent tangibles els vasos comunicants entre les diferents matèries. La proposta s’emmarca en la direcció proposada pel III Pla d’Igualtat (2020-2024) que ofereix una diagnosi que indica que encara són moltes les accions que s’han de dur a terme per avançar de manera significativa en la perspectiva de gènere en la docència (III Pla d’Igualtat, Eixos i accions 2020-2024, 2022, p. 17). És evident que l’equip docent impartirà la docència segons les indicacions de RIMDA en perspectiva de gènere (http://www.ub.edu/rimda/perspectiva_genere) i que es treballaran competències transversals en les assignatures vinculades amb el Grup.

Codi UB: 
GINDO-UB/197
Grup Innovació Docent (GID)
Coordinació: 
Manonelles Moner, Laia
Membres del grup: 
Tania Alba Ríos
Laura Mercader Amigó
Nuria Peist Rojzman
Víctor Ramírez Tur