Skip to main content

El Centre de Recerca ADHUC

ADHUC–Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat

Es crea l’any 2016 per resolució del Consell de Govern de la Universitat de Barcelona del 16 de juny. La Directora és Helena González Fernández, anomenada pel Rector, i la Secretària és Josefina Goberna Tricas.

El seu objectiu principal és promoure la recerca sobre la teorització, les pràctiques i les representacions culturals del gènere i la diferència sexual en l’àmbit de la literatura, el cinema, les arts, el pensament filosòfic, la història i la salut, des de l’Antiguitat fins el segle XXI. El nucli de recerca que vertebra ADHUC parteix del Grup de recerca consolidat Creació i pensament de les dones (CiPD), reconegut oficialment en les convocatòries d’AGAUR (Generalitat de Catalunya): SGR2005/00246 (2005-2008), SGR2009/647 (2009-2013) i 2014 SGR 44 (2014-2017). Aquest GRC inclou tres grups de la Universitat de Barcelona amb una trajectòria llarga i intensa pel qua fa al número i la rellevància d’activitats científiques, de transferència i de capacitat formativa des de 1990: el Centre Dona i Literatura–Gènere, sexualitats, crítica de la cultura, el Seminari Filosofia i Gènere i Tàcita Muta–Grup d’Estudis de Dones i Gènere a l’Antiguitat. L’any 2016 s’incorpora el Grup de recerca d’Estudis en dona, salut i ètica de la relació assistencial, 2014 SGR 156 (2014-2017).

Línies de recerca

1. Analitzar i revisar les humanitats, les ciències socials i la praxi sanitària amb la perspectiva de gènere i sexualitat:

  • Multiculturalisme i postcolonialisme. Gènere i minories culturals
  • Estudis culturals: literatura i cinema de dones i societat/història
  • Estudis gais, lèsbics, trans i queer
  • Qüestions de bioètica

2. Recuperar i estudiar els textos on es fa patent la producció filosòfica femenina des de l’Antiguitat fins els nostres dies, així com la creació literària, cinematogràfica i artística en general, amb especial atenció a les cultures considerades “perifèriques”.

3. Intervenir en el debat científic contemporani sobre la teoria feminista i el paper de la diferència dels sexes en la construcció del subjecte i la inscripció del subjecte en el text:

  • La desconstrucció del discurs literari, fílmic i mediàtic des del gènere
  • La problematizació del subjecte en el text i en les pràctiques socials i clíniques

4. Analitzar formes de violència específica des del gènere i la sexualitat, els orígens històrics i simbòlics, la seva concepció i representació i les seves conseqüències en les pràctiques de l’àmbit de la salut:

  • En diferents períodes de la història
  • En la tradició de la filosofia política
  • En el discurs filosòfic i mèdic, en particular des de la perspectiva de la bioètica i de l'ètica, i les pràctiques de la cura
  • En el discurs cultural, en particular en la literatura, el cinema, i les arts

Assessorament 

ADHUC assessora la Fundació "La Caixa" per a la gestió de la xarxa europea de recerca GENDER-NET Plus (ERA-NET Cofund Promoting Gender Equality in H2020 and the ERA) (2018-2019).

Codis UNESCO

630109 Sociologia de la literatura

630909 Posició social de la dona

720701 Filosofia de la cultura

720208 Filosofia del desig

631015 Violència

Memòries anuals

2016  català | english | español

2017  català | english | español

 

Breu història dels grups fundadors

Centre Dona i Literatura. Gènere, sexualitats, crítica de la cultura

Fou fundat per Àngels Carabí i Marta Segarra i començà les seves activitats el 1990 com a Seminari de literatura feta per dones, que fou consolidat com a centre de recerca reconegut per l'Instituto de la Mujer el 1994. Marta Segarra va ser-ne la  directora entre 2003 i 2012 i Helena González Fernández entre 2013 i 2016, data en què es constitueix ADHUC. És la seu de la Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures, des del gener de 2004, conjuntament amb la Universitat de Vic. Fou el grup principal de la Xarxa Temàtica Dones i cultures, renovada a les convocatòries de 1999, 2001 i 2004. 

Seminari Filosofia i Gènere

És un seminari d'estudis sobre la producció filosòfica femenina, creat el novembre de 1990 a la Universitat de Barcelona, per iniciativa de professores i investigadores dels departaments d'Història de la Filosofia, Estètica i Filosofia de la Cultura (Facultat de Filosofia) i Filologia Grega (Facultat de Filologia). El Seminari Filosofia i Gènere manté, des de fa anys, una relació estreta amb el Seminario María Zambrano de la Universitat de Barcelona, dirigit per Carmen Revilla.

Tàcita Muta. Grup d'Estudis de Dones i Gènere a l'Antiguitat

Creat el 1998 per Maria Dolors Molas i Font, el seu principal objectiu és impulsar i fonamentar activitats científiques i culturals relacionades amb la història i l'arqueologia de les dones, que contribueixin a la difusió del pensament, la recerca i la investigació de tot el que faci referència al nostre passat històric, tant d'ordre general com sectorial. Des del 2003, Tàcita Muta organitza jornades sobre la violència de gènere. 

 

cdona_200.jpglogo-SFiG.jpglogo_tacita_muta%20QUALITAT.jpg