Skip to main content

Contractes predoctorals

CONTRACTES PREDOCTORALS

 

ADHUC—Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat no convoca contractes predoctorals. 

 

Els personal investigador d’ADHUC està obert a rebre propostes per orientar científicament el procés de sol·licitud de contractes predoctorals i determinar si la proposta s’adiu amb els interessos acadèmics específics dels acadèmics que l’integren (grups i projectes de recerca vigents), així com amb la disponibilitat del personal investigador del Centre de Recerca en cada moment. 

 

La persona que sol·liciti aquesta assessoria científica ha de reunir els requisits de les convocatòries d'agències, institucions i universitats (AGAUR, Ministerios, Recercaixa, Unió Europea, CAPES, CONACYT, CONICET, etc.) i tenir un CV excel·lent. 

 

A més, ha de tenir la intenció de realitzar una tesi amb l’equip investigador d’ADHUC, a la Universitat de Barcelona o en alguna de les universitats del personal col·laborador dins dels seus àmbits de recerca del personal investigador del centre, és a dir, els estudis amb perspectiva de gènere o sexualitat en els següents camps:  

 

  • Literatura antiga, medieval, moderna i contemporània 
  • Narrativa transmedial / Art, cinema, còmic 
  • Producció filosòfica de les dones 
  • Teoria feminista moderna i contemporània 
  • Estudis LGTBIQ / Polítiques del desig 
  • Estudis culturals / Cultura popular 
  • Estudis postcolonials / Comunitat, nació / Literatura migrant 
  • Traducció i estudis feministes 
  • Bioètica i salut de les dones 

 

El recolzament, o no, a cada proposta per part d’un acadèmic/a habilitat per dirigir tesi doctorals, integrant un d’un grup de recerca o projecte, respon exclusivament als seus interessos i disponibilitat, en exercici de la seva llibertat de càtedra. 

 

Sol·licitud 

Les persones interessades han d’enviar un missatge amb una carta de motivació, el seu CV, nota mitjana de grau o llicenciatura i de màster (si es té) i una breu descripció del seu projecte de recerca mitjançant el formulari de contacte. 

 

https://www.ub.edu/adhuc/ca/node/4977