Skip to main content

Grups de recerca -SGR

IP Grup Institució Durada
Mònica Rius Piniés
Grup de recerca consolidat Creació i pensament de les dones (2021 SGR 01097) AGAUR - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, Generalitat de Catalunya -
Xarxa temàtica "Literatures anglòfones del segle XXI: espais narratius i performatius" Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades -
Helena González Fernández
Fina Birulés
Grup de recerca consolidat Creació i pensament de les dones (2017 SGR 588) AGAUR - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, Generalitat de Catalunya -
Marta Segarra
Grup de recerca consolidat Creació i pensament de les dones (SGR2009/647) AGAUR - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, Generalitat de Catalunya -
Marta Segarra
Grup de recerca Creació i pensament de les dones (SGR2005/00246) AGAUR - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, Generalitat de Catalunya -
Àngels Carabí
Xarxa Temàtica Internacional Dones i cultures Generalitat de Catalunya -

https://www.ub.edu/adhuc/ca/node/4963