Skip to main content

Personal en formació visitant

Informació

ADHUC—Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat està interessat a rebre personal en formació (postdoctoral, predoctoral i alumnat de màster en pràctiques). Caldrà enviar un correu electrònic a adhuc@ub.edu amb el resum del projecte d’investigació o del pla de formació, un CV, les dates previstes per l’estada, el nom del contracte, beca o ajuda i qualsevol altra informació que pugui ser d’interès. El termini de resposta és d’un màxim de 7 dies hàbils.

El personal visitant podrà assistir a les activitats organitzades per ADHUC, entrar en contacte amb l’equip investigador i consultar el fons de la biblioteca de la universitat (anomenada CRAI-UB).

Habitualment es dedicaran deu hores setmanals a la realització de tasques de gestió de la investigació compatibles amb les necessitats del projecte d’investigació o pla de formació. Les tasques i horaris es decidiran en arribar. En el cas de personal investigador postdoctoral i alumnat en pràctiques, es tindran en compte els requisits de la convocatòria del seu contracte o beca.

Segons la normativa de la UB, el personal investigador visitant haurà de comptar amb les assegurances obligatòries. Haurà de demanar la targeta d’identificació de la UB amb un mes de marge com a mínim (es donaran indicacions en el correu d’acceptació).