Skip to main content

Grups d'innovació docent

IP Grup Institució Durada
Mariela Fargas Peñarrocha
Grup d'innovació docent consolidat Lletra de dona / LLETRAD 2022 (GINDOC-UB/155) Universitat de Barcelona -
Mariela Fargas Peñarrocha
À. Lorena Fuster Peiró
Helena González Fernández
Grup d'innovació docent consolidat Lletra de dona / LLETRAD 2019 (GINDOC-UB/155) Universitat de Barcelona -
Elena Losada Soler
Grup d'innovació docent Lletra de dona / LLETRAD (GIDUB-13/155) Universitat de Barcelona -
Helena González Fernández
Grup d'innovació docent consolidat Lletra de dona / LLETRAD 2016 (GINDOC-UB/155) Universitat de Barcelona -

https://www.ub.edu/adhuc/ca/node/4961