Skip to main content

Grups d'innovació docent

IP Grup Institució Durada
À. Lorena Fuster Peiró Grup d'innovació docent consolidat Lletra de dona / LLETRAD 2019 (GINDOC-UB/155) Universitat de Barcelona -
Helena González Fernández Grup d'innovació docent consolidat Lletra de dona / LLETRAD 2019 (GINDOC-UB/155) Universitat de Barcelona -
Helena González Fernández Grup d'innovació docent consolidat Lletra de dona / LLETRAD 2016 (GINDOC-UB/155) Universitat de Barcelona -
Elena Losada Soler Grup d'innovació docent Lletra de dona / LLETRAD (GIDUB-13/155) Universitat de Barcelona -