Skip to main content

Imatge corporativa

La marca ADHUC

És permès l'ús de la marca ADHUC—Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat de la Universitat de Barcelona en activitats i publicacions (co)organitzades o en col·laboració amb el centre de recerca. Cal autorització prèvia (podeu escriure a adhuc@ub.edu).

 

Referències 

Les activitats (co)organitzades per ADHUC habitualment inclouen aquests textos:

Projecte (nom) codi oficial
Creació i pensament de les dones 2017 SGR 588
Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures

 

Normes i imatges

Es faran servir, preferentment, les variants del logo ADHUC amb menció a la Universitat de Barcelona excepte en convivència amb el logo de la UB. Es recomana consultar el manual.

 

Manual de normes gràfiques

 

 

ADHUC_Logo_NormatiuUB_V3linies_Color_RGB.png

Logo ADHUC / UB vertical (png): color

 

 

ADHUC_Logo_NormatiuUB_H3linies_Color_RGB.png

Logo ADHUC / UB horitzontal (png): color

 

 

ADHUC_Logo_Color_RGB.png

Logo ADHUC vertical (png): color | color invers | blanc i negre | blanc 

 

 

ADHUC_Logo_NormatiuUB_H2linies_Color_RGB.png

Logo ADHUC horitzontal (png): color 

 

 

ADHUC_LogoSol_Color_RGB.png

Imatge ADHUC sense text (png): color | negre | blanc