Skip to main content

"La necessitat de perdurar": Pràctiques literàries de les Bright Young Things

Laboratori de Tesi

Divendres 5 d'abril de 2019 a les 17h

Seminari Ramon Llull, Departament de Filosofia, Universitat de Barcelona
c/ Montalegre, 6, 4t pis, 08001 Barcelona
Díptic (201.66 KB)

El Seminari Filosofia i Gènere—ADHUC organitza el 24è Laboratori de Tesi. En aquesta nova sessió la doctoranda Jana Baró González (FI-DGR 2017) exposarà el treball d'investigació que està realitzant per al projecte de tesi titulat "A Hunger for Permanence": Literary Practices of the Bright Young Things, sota la direcció d'Helena González Fernández. Baró González es proposa reflexionar sobre la cruïlla entre la moda, la modernitat, la literatura, la celebritat, el gènere i la classe social tal com es va articular a la revista britànica Vogue durant l'època d'entreguerres.

Coordinació
Rosa Rius Gatell,
Georgina Rabassó
Participant(s)
Jana Baró González
Organització
Seminari Filosofia i Gènere;
ADHUC—Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat;
GRC Creació i Pensament de les dones;
Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures
Amb la col·laboració de
Institut Català de les Dones