Skip to main content

Tensiones entre el discurso de los derechos humanos y las reivindicaciones de mujeres indígenas desde la perspectiva del ordenamiento jurídico internacional

Laboratori de tesi

Dimecres 10 de febrer de 2016 a les 17h

Seminari del Departament d'Història de la Filosofia, Estètica i Filosofia de la Cultura, Facultat de Filosofia, Universitat de Barcelona, c/ Montalegre 6, 4t pis - 08001 Barcelona
Info (327.55 KB)

El Seminari Filosofia i Gènere, del Grup de Recerca Consolidat Creació i pensament de les dones, organitza el laboratori de tesi de Florencia González Brizuela, doctoranda de la Universitat de Barcelona. La seva tesi "Tensiones entre el discurso de los derechos humanos y las reivindicaciones de mujeres indígenas desde la perspectiva del ordenamiento jurídico internacional" té com a objectiu analitzar les tensions que sorgeixen a l'hora d'aplicar els drets humans i les demandes dels pobles indígenes, centrant-se sobretot en les dones. El laboratori de tesi, dirigit per Rosa Rius Gatell i coordinat per Georgina Rabassó, és una experiència d'innovació docent que consisteix a compartir els itineraris de recerca durant el període d'elaboració de la tesi doctoral.

Coordinació
Rosa Rius Gatell (dir.),
Georgina Rabassó
Participant(s)
Florencia González Brizuela
Organització
GRC Creació i pensament de les dones;
Seminari Filosofia i Gènere;
Projecte "Pensadoras del siglo XX. Maestros, vínculos y divergencias"