Skip to main content

Hannah Arendt y el marxismo. Algunas consideraciones sobre un libro nunca escrito

Conferència

Divendres 25 d'abril de 2014 a les 11h

Seminari del Departament d'Història de la Filosofia, Estètica i Filosofia de la Cultura, Universitat de Barcelona, c/ Montalegre 6, 4t pis - 08001 Barcelona

Sonia Arribas (Universitat Pompeu Fabra) impartirà la conferència titulada "Hannah Arendt y el marxismo. Algunas consideraciones sobre un libro nunca escrito". Arribas, especialista en teoria social i política, teoria crítica i marxisme, és autora de nombrosos articles i llibres, entre els quals cal destacar les publicacions (amb G. Cano i J. Ugarte), Hacer vivir, dejar morir (Catarata, 2010) i Egocracy (Diaphanes, 2011). L'acte s'emmarca dins el IV Cicle internacional de conferències Primaveres arendtianes, organitzat pel Seminari Filosofia i Gènere, del Grup de Recerca Consolidat Creació i Pensament de les Dones. 

Participant(s)
Sonia Arribas
Organització
Seminari Filosofia i Gènere;
GRC Creació i pensament de les dones