Skip to main content

El llegat oblidat de Francesc Tosquelles

Institució
Fundació Mir Puig
Durada
2018-2020
Projectes de recerca
IP
Joana Masó
(ADHUC—Universitat de Barcelona)
Investigadors/es
Lúa Coderch
(Universitat de Barcelona i BAU Centre Universitari de Disseny de Barcelona)
,
Carles Guerra
(Fundació Antoni Tàpies i Universitat Pompeu Fabra)
,
Alejandra Riera
(ENSA—École Normale Supérieure d'Art de Bourges)
Personal en formació predoctoral
David Fontanals
(ADHUC—Universitat de Barcelona)
Personal col·laborador
Núria Soler
(Fundació Antoni Tàpies)
Resum

ADHUC–Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat (Universitat de Barcelona), la Fundació Pere Mir-Puig i la Fundació Antoni Tàpies inicien una recerca al voltant del llegat oblidat de Francesc Tosquelles (Reus, 1912 – Granges-sur-Lot, França, 1994), psiquiatre i pensador català, introductor de Sigmund Freud i Jacques Lacan a Catalunya i impulsor de la psicoteràpia institucional. Llibertari republicà exilat a partir de 1939 a la França ben aviat sota l’ocupació nazi, Tosquelles va dirigir el centre experimental de cures a l’hospital psiquiàtric de Saint-Alban-sur-Limagnole, que es va convertir en lloc d’acollida i refugi de resistents i escriptors francesos com Paul Éluard o Tristan Tzara, així com en un espai de formació de psiquiatres com Frantz Fanon i Jean Oury, entre molts d'altres. Aquesta nova institució va esdevenir un lloc de referència en l’experimentació de noves pràctiques clíniques, de desplegament de l’art brut i de producció de textos crítics sobre la cultura occidental en el creuament de la psiquiatria, l’art, la literatura i la història política contemporània. 

Foto: Francesc Tosquelles