Crèdits

Autoaprenentage de català

  • Idea original, disseny del projecte i elaboració de continguts: Anna Perearnau i Glòria Vallès
  • Coordinació: Joan Ramon Berengueras i Anna Perearnau
  • Edició web: Ample 24 sccl
  • Disseny web: Clàudia Portús
  • Revisió didàctica i lingüística: Jovita Laín i Eulàlia Planas
  • Cap dels Serveis Lingüístics: Conxa Planas Planas

 

Autoaprenentatge de català sorgeix de l’experiència d’En ruta cap al B2! (guia per a autoaprenents d’alemany, anglès francès i italià) per oferir recursos als aprenents de català de qualsevol nivell. Ambdues pàgines comparteixen alguns dels continguts i materials audiovisuals gestats des d’En ruta cap al B2! i formen part del recull de propostes que els Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona posa a disposició per a l’autoaprenentatge de llengües.

Aquest recurs ha rebut un ajut d’Interlingua 2018 del Comissionat per a Universitats i Recerca del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya.

Queda rigorosament prohibida, sense l’autorització expressa dels titulars del copyright, la reproducció total o parcial d’aquesta obra per qualsevol mitjà.

© Serveis Lingüístics
Universitat de Barcelona. Melcior de Palau, 140 – 08014 Barcelona
Data d’inici del projecte: 2018