Avaluació

 

L’avaluació és un procés més de l’aprenentatge. És necessari reflexionar i conèixer-nos com a autodidactes d’una llengua. També supervisar i redefinir el nostre pla de treball ens ajuda a saber com aprenem català i quins aspectes gramaticals o destreses lingüístiques hem de reforçar. Hi ha diversos mecanismes per aconseguir ser eficaç i conscient d’allò que s’aprèn.

 • Quan feu un exercici, acostumeu-vos a:
  • Prendre nota de quines habilitats o àrees de la llengua heu treballat.
  • Apuntar-vos quantes respostes heu fet bé o malament, i avaluar-vos.
  • Anotar quins aspectes no heu entès bé o us caldria millorar, i incorporar-los al vostre pla d’estudi.
 • Avanceu a base d’objectius petits i específics. Per exemple, entendre un tema gramatical, o treballar un vocabulari concret. Verifiqueu el vostre progrés de cada objectiu, i marqueu-lo com a treballat.
 • Podeu fer avaluacions basant-vos en períodes d’estudi concrets, que us ajudaran a prendre consciència de què heu après en aquest temps.
 • De tant en tant, comproveu el vostre progrés general. Per exemple, tornant a fer un test de nivell, o repetint algun exercici on hagueu tingut dificultats.
 • També us pot anar bé enregistrar-vos parlant català: pronunciant frases aïllades o discursos breus. Escoltar-vos us servirà per detectar qüestions que heu de millorar, tant de pronunciació com de contingut lingüístic. Igualment, us serà molt útil si us enregistreu imitant un text pronunciat per un nadiu, ja que podreu comparar-vos amb ell.
 • Mantingueu un diari o una taula de seguiment, on deixeu constància dels vostres resultats.

Com molt bé suggereix el seu nom, un diari és com una autobiografia on podeu deixar constància del vostre treball i de la vostra experiència com a aprenents. És una eina d’autoavaluació i de seguiment, que us pot ajudar a conèixer-vos i a descobrir quins estils d’aprenentatge us funcionen millor. Si escriviu el diari en la llengua d’aprenentatge, a més, estareu treballant l’expressió escrita.

En un diari hi podeu escriure preguntes, propostes de millora, objectius assolits, problemàtiques, impressions o errors. També qüestions relacionades amb el ritme d’estudi, el desenvolupament de les habilitats lingüístiques o els companys d’aprenentatge. O reflexions que us ajudin a motivar-vos, i a combatre la preocupació o el desànim. Igualment, teniu l’opció d’incorporar-hi còpies dels vostres plans d’estudi, resultats dels exercicis o objectius futurs.

Podeu escriure-hi amb la freqüència que vulgueu, o fins i tot proposar-vos mantenir un diari només durant un període de temps concret.

El diari pot ser totalment obert i lliure. En aquest cas, estarà format per pàgines en blanc on deixareu els comentaris que us sorgeixin.

Una altra possibilitat és que sigui més pautat, amb preguntes i suggeriments que haureu de respondre. Per exemple:

 • Què he treballat avui?
 • Quins objectius he assolit?
 • Què he après?
 • Quines dificultats m’he trobat?
 • Com aprenc millor?
 • Quines activitats m’han agradat més?
 • Què és el que em costa més i com ho puc resoldre?
 • Què puc fer per millorar?
 • Per aconseguir els meus objectius hauré de…
 • He de repassar…
 • Tasques per al proper dia.
 • Com m’he sentit avui?
 • Estic satisfet amb la meva feina?
 • Què puc fer per motivar-me?

És molt important plantejar-se aquest tipus de qüestions per poder seguir endavant de manera autònoma. Tradicionalment, estem acostumats que ens avaluïn altres persones, però, en realitat, és molt important ser conscients de la pròpia feina, d’allò que s’ha assolit i allò que encara queda per aconseguir.

Tots els aprenents tenim aptituds i estratègies diferents, de manera que sovint ens podem ajudar, complementar o supervisar entre nosaltres. Si teniu un company amb qui seguir aquest camí d’aprenentatge, aprofiteu i utilitzeu la coavaluació. Us donem un parell de consells:

 • Intercanvieu-vos les tasques per corregir-les o comentar-les mútuament.
 • Feu algunes activitats de manera grupal. D’aquesta manera sorgiran esmenes dins la dinàmica de treball.

Els parlants nadius de català poden detectar errors i altres qüestions que ens poden ser útils, encara que no siguin professors de la llengua. Un dels àmbits on us podran ajudar millor és en la correcció de l’expressió escrita i oral, i per això us aconsellem que acudiu a ells amb aquesta finalitat.

Si, malgrat tot, sentiu que us cal més ajuda, podeu buscar un professor o un tutor que us avaluï i us assessori. Aquesta opció comportarà un cost, però si acudiu al professor només per fer un seguiment periòdic, estareu optimitzant recursos.