Enjoy the culture

 

Sortides culturals

Activitats culturals d’acollida que tenen per objectiu facilitar la pràctica de la llengua catalana en un entorn informal, serveixen per posar en contacte estudiants locals de la UB amb estudiants de mobilitat internacional, i són obertes a tots els estudiants inscrits a la Borsa d’intercanvi lingüístic.

Itineraris culturals d’acollida

Els Itineraris culturals d’acollida són un material de suport per a l’aprenentatge del català de l’alumnat de nivell inicial que segueix cursos presencials, assisteix als centres d’autoaprenentatge o bé participa en programes d’intercanvi lingüístic. Aquest recurs posa en relació l’aprenentatge lingüístic amb la nostra realitat social, històrica i cultural, i es planteja des de l’experimentació directa del context urbà i humà de l’alumnat participant.
Aquests itineraris recullen diferents situacions d’interacció social i de coneixement de l’entorn immediat amb un rerefons lingüístic. D’aquesta manera, els itineraris ens mostren un mosaic de visions sobre la nostra realitat cultural. La funció dels itineraris és facilitar les trobades entre les persones que participen en parella o grup en la Borsa d’intercanvi lingüístic. El context en què s’utilitzen serà més aviat informal i d’autonomia personal. Les fitxes volen ser un dels fils conductors de les trobades que practiquen els estudiants, fet pel qual ofereixen un ventall prou atractiu i variat d’activitats.

La Rambla Virtual

Dins el Parla.cat, s’hi troba la Rambla Virtual, que dona accés a contingut amb caràcter ludicocultural: mitjans de comunicació digitals, portals de literatura, biblioteques en línia, interacció amb altres usuaris a través de fòrums/xats, vídeos, música, etc.

Institut Ramon Llull

L’Institut Ramon Llull és l’organisme públic que promou a l’exterior els estudis de llengua i cultura catalanes en diferents àmbits. Aquest apartat del seu web permet aproximar-se a la cultura catalana i ho distribueix en diferents apartats: literatura, música, arts escèniques, pensament i ciència, cinema, arquitectura i disseny, arts visuals, gastronomia i llengua.