Practica!

Aprendre una llengua requereix desenvolupar les quatre habilitats lingüístiques: parlar (expressió oral), escriure (expressió escrita), escoltar (comprensió oral) i llegir (comprensió escrita). És freqüent, però, que quan s’aprèn una llengua es sigui més competent en una habilitat que en una altra. Tot i que les àrees estan interrelacionades i s’acostumen a treballar-ne més d’una alhora.  Per tant, es proposen suggeriments per contribuir a l’aprenentatge de cada habilitat lingüística.

Convé que detecteu quines habilitats lingüístiques necessiteu treballar més, perquè pugueu evolucionar correctament en totes les vessants d’una llengua. Pot ser també que tingueu un nivell de català més elevant en expressió escrita que en comprensió oral, per exemple. Per això, és imprescindible reforçar cada habilitat segons el nivell pertinent. Teniu molts recursos per fer pràctiques de cada àrea d’aprenentatge.

 

L’expressió oral és la capacitat de parlar, i una llengua serveix bàsicament per comunicar-se! Per aquest motiu us recomanem que poseu en pràctica el que aneu aprenent, fins i tot si sou principiants. Contacteu amb altres persones, encara que sigui amb diàlegs molt senzills.

Si sou nadius del català, segurament la fonètica no serà, per a vosaltres, el més important de l’expressió oral. Tanmateix, potser sí que teniu problemes per fer una exposició oral en un context formal o a l’hora d’organitzar un discurs oral. Utilitzeu eines per a la millora d’aquesta habilitat.

 • Perdeu la timidesa! Equivocar-se és normal quan es parla una llengua estrangera, i és important que accepteu l’error com a part de l’aprenentatge.
 • No us amoïneu si no teniu una pronunciació perfecta, perquè és normal tenir accent. Tot i així, cal treballar la fonètica i la pronunciació amb materials específics. Per millorar la pronunciació i la fluïdesa, també podeu fer un exercici molt senzill: agafeu un àudio o un vídeo en català, que sigui del vostre nivell. Si és possible, que estigui acompanyat de transcripció o de subtítols en català, és a dir que tingueu el text també per escrit. Reproduïu frases aïllades fixant-vos en la pronunciació nativa, i repetiu-les intentant imitar-la. Si ho feu cada dia, només uns minuts, no trigareu a perfeccionar la pronúncia. Podeu fer servir les Guies de Conversa Universitària.
 • Intenteu practicar l’oralitat tant com pugueu: participeu en grups de conversa o busqueu-vos una parella d’intercanvi. Ho podeu fer presencialment o virtualment. Per aprofitar millor les converses, una bona opció és que acordeu uns dies abans de quines qüestions parlareu, i que us prepareu llegint i escoltant sobre el tema, buscant vocabulari, escrivint frases, idees o preguntes.

Borsa d’intercanvi lingüístic

La Borsa d’intercanvi de llengües serveix per crear grups d’intercanvi de conversa en els quals participen estudiants catalanoparlants i estudiants que parlen una altra llengua. Aquests grups es troben com a mínim un cop per setmana, per practicar les diferents llengües i per fer altres activitats relacionades amb les llengües i cultures de les persones que hi participen (mirar pel·lícules, anar a exposicions, etc.).

Cafè de llengües

Aquesta activitat proposa unes trobades per practicar llengües entre estudiants de la UB.  A l’espai de la trobada hi haurà diverses taules, cadascuna destinada a una llengua diferent. Els participants podran situar-se a la taula que més els interessi i fer servir les fitxes que es proporcionaran o bé parlar lliurement del tema que es vulgui: l’única condició és que es faci en la llengua que correspongui a la taula que s’ha triat.

L’expressió escrita és, com el seu nom indica, la capacitat d’escriure textos de qualsevol tipus. A continuació us donem alguns consells per treballar-la:

 • Escriviu sovint. És millor fer-ho amb freqüència, encara que només siguin unes línies cada dia, que no pas fer una redacció llarga un cop al mes.
 • Treballeu l’ortografia i la puntuació amb materials específics.
 • Intenteu que algú us pugui ajudar a corregir la vostra producció escrita.
 • Feu-vos una llista de diferents temes per fer redaccions, basada en els vostres objectius d’aprenentatge i en els continguts que aneu estudiant. Alguns consells per escriure:
  • Feu pluges d’idees, llistes i esquemes.
  • Intenteu que el text estigui ben organitzat, i doneu-hi cohesió utilitzant connectors (pel que fa a, per una banda/per l’altra, per exemple, en definitiva, atès que / vist que / ja que, ara bé / no obstant això, malgrat que, tot seguit).
  • Practiqueu diferents registres: formals, informals o fins i tot literaris.
  • Treballeu amb el corrector ortogràfic desactivat, i torneu-lo a activar quan hagueu acabat per comprovar els errors ortogràfics que heu fet. Així feu l’exercici d’intentar escriure-ho bé autònomament.
  • Deixeu «reposar» els vostres textos. L’endemà potser hi trobareu errors que no havíeu vist. Moltes vegades, cal mirar els textos amb distància.
 • Fer redaccions és un treball reflexiu i planificat, però no és l’única manera d’exercitar l’expressió escrita. També podeu participar en xats o fins i tot escriure whatsapps breus, o utilitzar altres xarxes socials, que són informals i espontànies, i us permetran desenvolupar agilitat de redacció.

La comprensió escrita és la capacitat de llegir i entendre textos de qualsevol tipus. Us deixem alguns consells que us ajudaran a desenvolupar-la millor:

 • Llegir us ajudarà a adquirir vocabulari i a interioritzar les estructures de l’idioma de manera inconscient. Per tant, llegiu tant com pugueu!
 • Normalment és recomanable que trieu lectures adequades per al vostre nivell. No obstant això, si el català és molt proper a la vostra llengua, no us costarà gaire entendre textos autèntics de qualsevol tipus, com obres literàries o premsa. Aprofiteu les semblances per avançar més ràpidament en aquest sentit!
 • Quan llegiu, no cal que busqueu al diccionari totes les paraules que no conegueu. Busqueu les més importants per entendre el text o les que us cridin l’atenció. Endevinar el significat d’alguns mots pel seu context també és important per adquirir fluïdesa lectora.
 • No us amoïneu si no enteneu tot el que llegiu, ja que forma part del procés d’aprenentatge.

 

Algunes recomanacions:

 • L’Institut Ramon Llull és l’organisme públic que promou a l’exterior els estudis de llengua i cultura catalanes en diferents àmbits. Aquest apartat del seu web permet aproximar-se a la cultura catalana i ho distribueix en diferents apartats: literatura, música, arts escèniques, pensament i ciència, cinema, arquitectura i disseny, arts visuals, gastronomia i llengua.
 • LletrA és una pàgina web que ofereix informació i documentació especialitzada en la literatura catalana i que va adreçada a qualsevol persona interessada en els llibres i la lectura en català.
 • Viu la poesia és una pàgina web que ofereix recursos i material sobre poesia contemporània. Inclou poesia en català, en castellà i universal (aquesta última, traduïda). Abraça un públic molt ampli, ja que els poemes estan, també, classificats segons si s’adrecen a nens, joves o adults. Entre moltes funcions, destaquen la classificació temàtica, les propostes didàctiques i els enregistraments de poetes.

La comprensió oral és la capacitat d’escoltar i entendre el que ens estan dient, el que sentim a la ràdio, a la televisió o a qualsevol altre mitjà. A continuació us deixem alguns consells per treballar-la millor.

 • Normalment no reconeixereu totes les paraules que sentiu, motiu pel qual és important que «endevineu» el que signifiquen a partir del context, i que adquiriu l’habilitat de seguir el fil del discurs encara que hi hagi coses que no hagueu entès.
 • Una de les maneres més habituals de practicar la comprensió oral és fer exercicis que inclouen un àudio, que haureu d’escoltar per després respondre unes preguntes o fer un exercici. Us recomanem que siguin àudios amb transcripció; és a dir, que tingueu el text també per escrit. Podeu treballar de diferents maneres. Per exemple:
  • Escolteu un primer cop tot l’enregistrament per entendre el contingut global. Després escolteu-lo per parts, repetint els fragments difícils.
  • Intenteu fer l’exercici primer sense transcripció, i després amb transcripció. Quan hagueu acabat, torneu a escoltar el text sense transcripció per comprovar que l’enteneu millor.
 • Els mitjans de comunicació audiovisuals en català (televisió, pel·lícules, Youtube) també són una bona eina per practicar la comprensió oral, perquè són entretinguts i les imatges ajuden a entendre el que veiem. Si a més tenen subtítols en català, us ajudaran encara més. Normalment són per a aprenents avançats, a partir de B2, però tota exposició que pugueu tenir al català, aprofiteu-la. Podeu adaptar la comprensió oral als vostres gustos i mirar contingut del Youtube que us agradi.
 • A continuació, s’ofereix un llistat amb els mitjans de comunicació més coneguts. Podeu consultar els continguts diaris i d’altres dies, tot en versió digital.

Ràdio

Televisió

Premsa escrita

Cinema. Cartellera de pel·lícules en català.

 • Un altre excel·lent recurs per treballar la comprensió oral són els lectures classificades per nivells i acompanyades d’àudio. Permeten llegir i escoltar el text alhora. N’hi ha per a tots els nivells d’aprenentatge. Us ajudaran a desenvolupar la comprensió oral i escrita simultàniament. Si voleu potenciar la comprensió oral, us recomanem que primer escolteu l’àudio sol, i després ho torneu a fer mentre llegiu el text.

      Llibres de lectura adaptats per als diversos nivells d’aprenentatge de català:

.