Practice the language

          Language exchange service

The language exchange service oversees the organization of conversation groups formed by native Catalan speakers and international students with other mother tongues. Groups meet at least once a week for language practice and to enjoy a range of other activities related to the languages and cultures of their members (cinema, exhibitions, etc.).

Conversation guides

Are you new to Catalonia? Are you from Catalonia and leaving to study abroad at a university? Always know what to say!

We provide you with the University Conversation Guide, an interactive tool so that you can handle any communication situation with confidence.

Cafè de llengües

Aquesta activitat proposa unes trobades per practicar llengües entre estudiants de la UB. Els Serveis Lingüístics, amb la col·laboració de les facultats on es fa l’activitat, organitzem l’esdeveniment i proporcionen material per tal de facilitar la conversa en diverses llengües i qui hi participi hi posarà la resta d’ingredients.

A l’espai de la trobada hi haurà diverses taules, cadascuna destinada a una llengua diferent. Els participants podran situar-se a la taula que més els interessi i fer servir les fitxes que es proporcionaran o bé parlar lliurement del tema que es vulgui: l’única condició és que es faci en la llengua que correspongui a la taula que s’ha triat. Cal consultar el calendari per saber quan és la pròxima trobada.

Mitjans de comunicació

A continuació, s’ofereix un llistat amb els mitjans de comunicació més coneguts. Podeu consultar els continguts diaris i d’altres dies, tot en versió digital.
Ràdio

Televisió

Premsa escrita

Cinema

Cartellera de pel·lícules en català.

Lectures fàcils

Llibres de lectura adaptats per als diversos nivells d’aprentatge de català.