Fonts de referència

Diccionari de la llengua catalana. Institut d’Estudis Catalans.

Gran diccionari de la llengua catalana. Grup Enciclopèdia Catalana.

CUB

Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Conté criteris lingüístics, bibliogràfics, d’estil i convencions.

Servei de consultes lingüístiques per resoldre dubtes de català, fer traduccions del castellà-català i conjugar verbs.
Conté fitxes explicatives d’aspectes gramaticals.

Versió reduïda de la Gramàtica de la llengua  catalana. Institut d’Estudis Catalans.

Consulta de dubtes més habituals que planteja l’ús de la llengua als mitjans de comunicació en relació amb l’ús, la grafia i la pronúncia.

Centre de terminologia. Conté diccionaris especialitzats i un cercador de termes especialitzats amb la definició (Cercaterm).

Petit recull de dubtes lingüístics. Universitat Oberta de Catalunya.

Recull de dubtes plantejats, classificats per ortografia, sintaxi, morfologia, derivats i compostos, errades freqüents en llengua oral, construccions incorrectes, lèxic, puntuació. Universitat Politècnica de Catalunya.